Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Zabytki

Wartości kulturowe Cieszyna sytuują miasto wśród najbardziej atrakcyjnych pod tym względem obszarów w Polsce. Świadectwem wielu wieków rozwoju Cieszyna są liczne zabytki nieruchome począwszy od romańskich aż do secesyjnych. Pośród nich 841 jest chronionych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 99 poprzez wpis do rejestru zabytków.

Opracowana w listopadzie 2012 r. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Cieszyna zawiera karty adresowe wszystkich chronionych prawnie zabytków zlokalizowanych na obszarze Cieszyna.
Dla zabytków posiadających więcej niż jeden adres została opracowana odpowiednia liczba kart adresowych (2 lub 3 karty), w zależności od liczby posiadanych przez zabytek adresów.
Poniżej znajdują się fotografie wybranych zabytków Cieszyna z krótkimi ich opisami - nie wszystkie figurujące tam zabytki są objęte ochroną prawną.

Hotel ''Pod Brunatnym Jeleniem'', Rynek 20

Hotel \'\'Pod Brunatnym Jeleniem\'\', Rynek 20

Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”. Zbudowany został w 1912 r. wg projektu wiedeńskiego architekta Kohlera, z dekoracją elewacji i wnętrz w stylu wiedeńskiego neobaroku.
więcej »Dawny Sejm Ziemski, ul. Sejmowa 3

Dawny Sejm Ziemski, ul. Sejmowa 3

J. Spyra
 
Od końca XVII w. odbywały się tu zjazdy szlachty księstwa cieszyńskiego, następnie znajdowała się tu siedziba organów samorządu szlacheckiego tzw. Prawa Ziemskiego. W 1779 r. podpisano tutaj traktat Pokoju Cieszyńskiego. Gruntownie przebudowany w XVIII w. Niegdyś ozdobiony wewnątrz licznymi herbami rodów szlacheckich.
więcej »Ulica Sejmowa

Ulica Sejmowa


Ulica Srebrna

Ulica Srebrna


Dawne gimnazjum katolickie, ul. Szersznika 3

Budynek dawnego gimnazjum katolickiego, wybudowany na początku XVIII w., w kartuszu napis grecki (lecznica dusz), od 1802 r. biblioteka i pierwsze muzeum założone przez jezuitę ks. Leopolda Szersznika udostępnione społeczeństwu (najstarsze Muzeum w Środkowej Europie).
więcej »Dawny browar miejski, ul. Śrutarska 39

Dawny browar miejski, ul. Śrutarska 39

Budynek klasycystyczny wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych miasta w XVIII w., odbudowany w 1810 r. po pożarze miasta, dawny browar miejski.
więcej »Studnia Trzech Braci, ul. Trzech Braci

Studnia Trzech Braci, ul. Trzech Braci

Studnia Trzech Braci nawiązująca do legendy o powstaniu miasta w 810 r. W XIV w. należała do dominikanów, do XIX w. wodę ze studni czerpał browar mieszczański z ul. Śrutarskiej. W 1868 r. ustawiono żeliwną altankę, na której ścianach znajdowały się tablice z tekstem legendy o założeniu Cieszyna w języku łacińskim, polskim i niemieckim. Po 1945 r. tablicę z tekstem niemieckim wymieniono na płaskorzeźbę autorstwa Jana Raszki przedstawiającą spotkanie trzech braci Bolka, Leszka i Cieszka przy źródle.
więcej »Studnia z figurą św. Floriana, Rynek

Studnia z figurą św. Floriana, Rynek

J. Spyra
 
Pozostałość dawnego systemu zasilania miasta w wodę. Pierwotnie drewniana, od 2 poł. XVI w. kamienna. Kamienną figurę św. Floriana na czworobocznym postumencie pośrodku ośmiobocznej sadzawki wykonał prawdopodobnie W. Donay w 70. latach XVIII w.
więcej »Figura św. Jana Nepomucena, ul. Górny Rynek

Figura św. Jana Nepomucena, ul. Górny Rynek

Przyścienna figura św. Jana Nepomucena z połowy XVIII w., wykonana prawdopodobnie przez Antoniego Stanetti’ego.
więcej »Budynek teatru, pl. Teatralny 1

Budynek teatru, pl. Teatralny 1

Budynek Teatru im. Adama Mickiewicza. Od końca XIII w. do 1789 r. na miejscu tym znajdował się kościół parafialny. Spalony w 1789 r., nie został odbudowany, zaś na tym miejscu powstały koszary.
więcej »Dawna niemiecka szkoła podstawowa dla dziewcząt, pl. Wolności 7

Dawna niemiecka szkoła podstawowa dla dziewcząt, pl. Wolności 7

Gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika oraz SP nr 4, neorenesansowy, wybudowany w 1879 r., przeznaczony na siedzibę niemieckiej szkoły podstawowej i miejskiej dla dziewcząt.
więcej »Dawna polska Szkoła Ludowa, ul. ks. Świeżego 6

Kamienica eklektyczna, wybudowana w 1907 r., była siedziba pierwszej polskiej Szkoły Ludowej, a od 1909 r. polskiej prywatnej Szkoły Wydziałowej.
więcej »Siedziba ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ul. Stalmacha 14

Kamienica w stylu neoklasycystycznym, siedziba Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego powstała w 1885 r. z inicjatywy Pawła Stalmacha.
więcej »Dawne polskie Gimnazjum Macierzy Szkolnej, ul. Stalmacha 34Dawna siedziba dowództwa garnizonu austriackiego, pl. Poniatowskiego 9

Kamienica eklektyczna, wybudowana pod koniec XIX w., do 1918 r. siedziba dowództwa garnizonu austriackiego, a następnie dowództwa IV Pułku Strzelców Podhalańskich.
więcej »Ulica Wyższa Brama

Ulica Wyższa Brama


Dawny zajazd ''Pod Królem Polskim'', ul. Wyższa Brama 10

J. Spyra

 Dawny zajazd „Pod Królem Polskim”, klasycystyczny, zbudowany w 1815 r., arch. Florian Jilg, własność gminy ewangelickiej od 1879 r., nazwa wiąże się z przemarszem wojsk polskich pod Wiedeń w 1683 r.
więcej »Dawny zajazd ''Pod Trzema Murzynami'', ul. Wyższa Brama 16

J. Spyra

 Dawny zajazd „Pod Trzema Murzynami”, klasycystyczny, zbudowany w 1835 r., arch. Florian Jilg, na wysokości dwu dolnych kondygnacji jońskie pilastry, nazwa może być związana z nieczytelnym kartuszem w trójkątnym naczółku.
więcej »Dawny zajazd ''Pod Złotym Wołem'', ul. Górny Rynek 1

Dawny zajazd \'\'Pod Złotym Wołem\'\', ul. Górny Rynek 1

J. Spyra

 Dawny zajazd „Pod Złotym Wołem”, wybudowany w 1800 r., w miejscu fosy miejskiej. W XIX w. zatrzymywały się w nim konwoje z bydłem pędzonym z Galicji do Wiednia. Przebudowywany w 1874 i 1936 r. był siedzibą wielu stowarzyszeń i instytucji m.in. Czytelni Ludowej.
więcej »Dawna Drukarnia Dziedzictwa im. Bł. Jana Sarkandra, ul. Pokoju 1

Budynek byłej Drukarni Dziedzictwa im. bł. Jana Sarkandra, wybudowany w 1929 r., od 1949 r. siedziba Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej.
więcej »Strony | 1 | 2 | 3 | 4 |
Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9