Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Zabytki

Wartości kulturowe Cieszyna sytuują miasto wśród najbardziej atrakcyjnych pod tym względem obszarów w Polsce. Świadectwem wielu wieków rozwoju Cieszyna są liczne zabytki nieruchome począwszy od romańskich aż do secesyjnych. Pośród nich 841 jest chronionych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 99 poprzez wpis do rejestru zabytków.

Opracowana w listopadzie 2012 r. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Cieszyna zawiera karty adresowe wszystkich chronionych prawnie zabytków zlokalizowanych na obszarze Cieszyna.
Dla zabytków posiadających więcej niż jeden adres została opracowana odpowiednia liczba kart adresowych (2 lub 3 karty), w zależności od liczby posiadanych przez zabytek adresów.
Poniżej znajdują się fotografie wybranych zabytków Cieszyna z krótkimi ich opisami - nie wszystkie figurujące tam zabytki są objęte ochroną prawną.

Ulica Fredry

Ulica Fredry


Ulica Głęboka

Ulica Głęboka

J. Spyra
   Pierwotnie zwana ulicą Polską. Już od średniowiecza główna arteria miasta, łącząca centrum miasta z zamkiem. Nazwa powstała od pogrążonej formy ulicy, którą z dwóch stron otaczały wysokie chodniki. Ostateczny kształt stojące przy niej kamienice uzyskały na przełomie XIX i XX w.
więcej »Kamienica, dawny Dom Niemiecki, ul. Głęboka 15

Kamienica, dawny Dom Niemiecki, ul. Głęboka 15

J. Spyra
       Gmach Biblioteki Miejskiej (dawny Dom Niemiecki), z końca XIX w., w stylu neorenesansu niderlandzkiego o bogatej elewacji szczytowej i ciekawych wnętrzach: polichromowana sień, klatka schodowa ze sztukateriami ścian i sufitów, a przede wszystkim piwnice, w których miała się mieścić tzw. loża masońska – w rzeczywistości siedziba stowarzyszenia Szlarafia.
więcej »Ulica Górny Rynek

Ulica Górny Rynek

J. Spyra
   Powstał w 2 poł. XVIII w. przed Wyższą Bramą, łącząc centrum miasta z dzielnicą Górne Przedmieście. Początkowo handlowano tu bydłem, potem drewnem, stąd inna nazwa: Drewniany Rynek.
więcej »Dawne Gimnazjum Katolickie, ul. Szeroka 13

Dawne Gimnazjum Katolickie, ul. Szeroka 13

Budynek dawnej Szkoły Głównej (gimnazjum katolickie), klasycystyczny, wg projektu Ignacego Chambreza de Ryvos, wybudowany w 1802 r., przebudowany w 1860 r. (podwyższony o jedną kondygnację).
więcej »''Cselestinum'', dawny konwikt, ul. Kochanowskiego 14

\'\'Cselestinum\'\', dawny konwikt, ul. Kochanowskiego 14

Budynek Cselestinum. Konwikt założony w 1796 r. z fundacji barona Karola Cselesty, początkowo mieścił się przy ul. Głębokiej. Obecny wybudowano w 1824 r. wg projektu F. Jilga.
więcej »Dawna Szkoła Ewangelicka ''Pajta'', pl. Kościelny 3

J. Spyra

 Dawna szkoła ewangelicka (tzw. pajta). Zbudowana w 1725 r. na miejscu drewnianej szkoły uruchomionej w 1709 r. Do 1869 r. siedziba szkoły łacińskiej działającej przy Kościele Jezusowym, następnie ewangelickiego gimnazjum.
więcej »Dawne Alumneum, pl. Kościelny 6

Dawne Alumneum, pl. Kościelny 6

Budynek eklektyczny, wybudowany w 1865 r., dawne Alumneum (bursa dla młodzieży ewangelickiej), obecnie siedziba Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
więcej »Dawne Gimazjum Ewangelickie, pl. Kościelny 5

Dawne Gimazjum Ewangelickie, pl. Kościelny 5

J. Spyra

 Wybudowane w 1869 r. w stylu neogotyckim, jako siedziba ewangelickiego gimnazjum (w 1873 r. połączone z gimnazjum katolickim w gimnazjum państwowe).
więcej »Ulica Mennicza

Ulica Mennicza


Dawna Miejska Kasa Oszczędności, ul. Mennicza 1

Dawna Miejska Kasa Oszczędności, ul. Mennicza 1

J. Spyra
  Wzniesiona w XVI w., wielokrotnie przebudowywana, ostatnio w 1891 r. według projektu Antoniego Jonkischa. W XIX w. w posiadaniu baronów von Mattencloit, od 1880 r. własność i siedziba Cieszyńskiej Kasy Oszczędności (obecnie siedziba banku).
więcej »Kamienica Bludowskich – dawna mennica, ul. Mennicza 46

Kamienica Bludowskich – dawna mennica, ul. Mennicza 46

Kamienica Bludowskich – budynek wzniesiony na fundamentach mennicy założonej przez Mieszka I cieszyńskiego. Książęta cieszyńscy mieli prawo bicia własnej monety od XIII w. aż do wygaśnięcia dynastii w 1653 r. (z wyjątkiem ponad stuletniego okresu od 1438 do 1559 r.).
więcej »Dawna Strzelnica, ul. Michejdy 20

Dawna Strzelnica, ul. Michejdy 20

Budynek działającej na początku XIX w. strzelnicy Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego) założonego przez ks. Leopolda Szersznika w 1790 r., klasycystyczny, zbudowany na miejscu kościoła i klasztoru franciszkanów istniejącego w latach 1470 – 1545.
więcej »Ulica Nowe Miasto

Ulica Nowe Miasto


Ulica Przykopa

Ulica Przykopa

Ulica Przykopa – Zespół budynków z XVIII – XIX w. z przerzuconymi przez koryto Młynówki mostkami, zwany Cieszyńską Wenecją; należał niegdyś do rzemieślników: garbarzy, tkaczy, sukienników, białoskórników i kowali, potrzebujących wody do produkcji.
więcej »Ulica Ratuszowa

Ulica Ratuszowa

Przy ulicy Ratuszowej znajduje się budynek dawnego teatru i sali redutowej połączony z budynkiem ratusza, klasycystyczny, wzniesiony w połowie XVIII w., przebudowany w 1816 r. przez Floriana Jilga, odbudowany po pożarze wraz z ratuszem w 1848 r., wg projektu Józefa Kornhäusela i Andrzeja Kmenta, obecnie pełni funkcje kina.
więcej »Dawny pałac hr. Larischa, ul. Regera 6

Dawny pałac hr. Larischa, ul. Regera 6

Pałac – dawna rezydencja hr. Jana Larischa. Budynek został wzniesiony po wielkim pożarze Cieszyna w 1789 r. na miejscu dwóch mniejszych domów mieszczańskich. Fasada główna – od strony ul. Regera barokowo – klasycystyczna, od strony parku – oparta na resztkach miejskich murów obronnych.
więcej »Rynek

Rynek

J. Spyra
  W obecnym miejscu powstał w końcu XV w. Mieściły się przy nim najważniejsze obiekty komunalne m.in. ratusz oraz kamienice najbogatszych mieszczan z podcieniami, wzniesione w XVI w. w stylu renesansowym. Najstarsze fragmenty zachowały się jedynie na poziomie piwnic i parteru. Przyrynkowe kamienice otrzymały obecny wygląd w większości w XIX i na pocz. XX w. Jeszcze na początku XX w. rynek spełniał funkcje handlowe.
więcej »Budynek poczty, Rynek 13

Budynek poczty, Rynek 13

J. Spyra

 Budowany od 1909 r. w stylu secesyjnym, według projektu M. Dalfa na miejscu mieszczącego się tu od poł. XVIII w. klasztoru Sióstr Elżbietanek.
więcej »Kamienica Konczakowskich, Rynek 19

Kamienica Konczakowskich, Rynek 19

Z renesansowo-barokowym dziedzińcem wewnętrznym. Pierwotnie w tym miejscu znajdowały się dwa budynki renesansowe, jednopiętrowe, podcieniowe.
więcej »Strony | 1 | 2 | 3 | 4 |
Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9