Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Zabytki

fot. R. Karpińska

fot. R. Karpińska

fot. R. Karpińska

fot. R. Karpińska

Kościół i klasztor oo. Bonifratrów, pl. Londzina

       Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, usytuowany przy pl. Londzina, tworzy z klasztorem zwarty czworobok. Zespół ufundowany został przez marszałka ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego Adama Borka dla Bonifratrów, sprowadzonych do Cieszyna w 1696 roku.       Kościół wzniesiony w latach 1697-1714 przy udziale Michała Kleina z Nysy (architekt) i Ojca Klemensa Mentzela (budowniczy), został przebudowany w 1788 roku przez Józefa Drachnego. Kościół – którego fasada została wykonana w typie klasycystycznym – został zbudowany na rzucie prostokąta. We frontowym przęśle kościoła znajduje się chór muzyczny, pod którym znajduje się kruchta z dwiema kaplicami po bokach. Do jednonawowego prezbiterium przylega zakrystia, nad którą znajduje się oratorium, wsparte na półkolistej apsydzie. Zarówno kościół jak i cały klasztor poddawany był kilku gruntownym remontom w XIX i XX wieku. Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowy ołtarz główny – z godłem zakonu Bonifratów (jabłko granatu), rokokowymi dekoracjami i figurami św. Elżbiety i św.Jadwigi – wykonany przez Jerzego Lehnerta z Opawy. Nad tabernakulum – po bokach którego klęczą anioły – znajduje się barokowy obraz Bayera Wniebowzięcie Matki Boskiej. Oprócz ołtarza głównego w kościele znajdują się jeszcze dwa późnobarokowe ołtarze boczne: z lewej strony ołtarz św. Jana Bożego z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Jana Sarkandra, natomiast z prawej strony ołtarz św. Jana Grande z rzeźbami św. Augustyna i św. Karola Boromeusza. Całość wnętrza uzupełnia rokokowa ambona z posążkiem Archanioła Michała, na którą prowadzą schody znajdujące się wewnątrz muru świątyni.

       Dzięki fundacji Adama Borka przy klasztorze uruchomiono szpital oraz aptekę. Szpital, początkowo bardzo mały (7 łóżek), stopniowo powiększał się do ponad 100 łóżek obecnie. Służył on chorym różnych wyznań i narodowości bez względu na stan ich zamożności.

       Poniżej zabudowań (na terenie dzisiejszego dworca kolejowego) istniał cmentarz dla ludzi zmarłych w szpitalu, natomiast zakonnicy chowani byli w grobowcu klasztornym. Po wydaniu zakazu grzebania zmarłych w podziemiach kościołów korzystano z cmentarza obok kościoła św. Jerzego, a później z cmentarza komunalnego. Obecnie w dawnym szpitalu OO. Bonifratrzy prowadzą Dom Pomocy Społecznej.


msze św.: niedziele i święta – 6.30, 7.45, 9.00, 20.00


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9