Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Fot. BSK

Zmieniaj z nami przestrzeń

12 grudnia w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów uli: Bielskiej, Z. Kossak-Szatkowskiej, G. Morcinka i W. Kargera.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości położonych na obszarze sporządzania planu oraz osoby, które chcą czynnie wpływać na zmianę przestrzeni miasta.

- Będziemy rozmawiać o kolejnym ważnym obszarze naszego miasta, leżącym wydawać by się mogło nieco z boku – mówił rozpoczynając konsultacje Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura - Chcielibyśmy, aby rozwiązania tam zastosowane były rozwiązaniami bardzo praktycznymi, przede wszystkim jednak sprzyjającymi tym, którzy z tego terenu korzystają. Ważne, by przewidywały rozwój obszaru o którym mowa. Spotykamy się nie po to, by przekazywać gotowe rozwiązania, ale żeby posłuchać państwa głosów.

Warto podkreślić, że Gmina Cieszyn bierze udział w programie „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Te z kolei służyć mają określeniu podstawowych wytycznych do sporządzenia planu, by w efekcie pomóc zespołowi projektowemu w bardziej wnikliwej analizie obecnego stanu przestrzeni, zarówno pod względem jej aktualnego użytkowania i zagospodarowania, jak i pod względem rzeczywistych potrzeb związanych z przyszłym funkcjonowaniem tej przestrzeni miasta.

- Efektem planowanych spotkań i złożonych ankiet będą wspólnie wypracowane wstępne założenia w zakresie określenia kierunków zagospodarowania terenów objętych planem. Do 22 grudnia br. oczekujemy na państwa wnioski, spostrzeżenia, propozycje i uwagi – podkreślał Arkadiusz Skowroński z Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie zachęcając do czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Czym jest i kto sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Z czego się składa? Jaki mamy wpływ na jego ustalanie? Czym różni się wniosek do planu od uwagi do projektu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielili prowadzący konsultacje. Kolejne spotkanie, tym razem w formie warsztatów, podczas których w oparciu o przedstawione propozycje i wykonane analizy rozpoczną się dyskusje dotyczące konkretnych rozwiązań zaplanowano na marzec 2018.

Przypominamy, że swoje uwagi i sugestie można zgłaszać do 22 grudnia kierując je na adres Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 43-400 Cieszyn) lub poprzez ankietę zamieszczoną na stronie: http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen/ankieta


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9