Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Złota Szkoła, Złoty Laur i Rondo Jana Pawła II

XLI sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 roku. Zgodnie z tradycją rozpoczęła się wysłuchaniem kilku kolęd tym razem w wykonaniu chóru Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego pod dyrekcją Pani Racheli Cieślar.

Zaproszenie reprezentantów szkoły do wzięcia udziału w sesji związane było również z osiągnięciami szkoły. LOTE od kilku lat posiada tytuł Złotej Szkoły, należąc do stu najlepszych liceów ogólnokształcących. Sukces LOTE

W tym roku to zaszczytne 47 miejsce. Jednocześnie w województwie śląskim LOTE zajmuje 2 miejsce, a w powiecie cieszyńskim od lat jest na 1 miejscu. Dodatkowo w tzw. rankingu maturalnym (biorącym pod uwagę tylko wyniki samych matur, bez olimpiad) LOTE po raz pierwszy zajęło 1 miejsce w województwie śląskim! Wysokie miejsce w rankingu to wielkie osiągnięcie całej szkolnej społeczności zarówno uczniów jak i wszystkich nauczycieli LOTE, którzy swoją pasją i zaangażowaniem potrafią motywować swoich uczniów do wysiłku i systematycznej pracy.

List gratulacyjny i kwiaty oraz życzenia kolejnych sukcesów zostały złożone na ręce Pani Dyrektor Aleksandry Trybuś Cieślar przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej.Wybitny rusznikarz

Zaproszenie na sesję przyjął również Pan Jerzy Wałga, wybitny rusznikarz, twórca strzelb cieszynek, który w styczniu 2018 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu otrzymał zaszczytny Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Dziedzinie Kultury. Jest to nagroda, zwana również Śląskim Wawrzynem, którą nagradzani są ludzie nieprzeciętni, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Pan Jerzy Wałga korzystając z okazji, przybliżył wszystkim zebranym historię swojego niezwykłego rzemiosła, w tym również historię cieszynek oraz pokazał, jak wygląda nagroda. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Chciałam również poinformować, iż z inicjatywy wszystkich klubów radnych został złożony wniosek o nadanie kolejnemu rondu w Cieszynie nazwy: Rondo Jana Pawła II.Uchwały na XLI sesji

W kolejnych punktach programu Radni zapoznali się z informacją o wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych poziomach stopni awansu zawodowego nauczycieli w 2017 roku oraz podjęli uchwały w następujących sprawach:

  - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół;

  - zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

  - udzielania pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;

  - udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”;

  - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego;

  - wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Zamku Cieszyn – została nim Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Staszkiewicz;

  - zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2018 rok;

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028;

  - nadania rondu przy skrzyżowaniu ulic Stawowej, Katowickiej, Liburnii i Kolejowej nazwy: Rondo Jana Pawła II.Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami:

  - z działalności Komisji Rady Miejskiej w 2017 roku,

  - Burmistrza Miasta Cieszyna z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych w II półroczu 2017 roku,

  - Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9