Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2019
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego

9 czerwca br. w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka i Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macury konferencja naukowa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego”, która została zorganizowana przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i znalazła się w szeregu przedsięwzięć będących elementami jubileuszowych obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W programie konferencji zaplanowano kilka wykładów. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Cieszyńskie lata prof. Józefa Pietera”, Mariusz Makowski w barwny sposób zaprezentował sylwetkę prof. Józefa Pietera, wykorzystując do tego pokaz multimedialny. Kolejny mówca, prof. zw. dr hab. Czesław Głombik, wystąpił z wykładem „Profesor Józef Pieter i historyczne przedpola Uniwersytetu Śląskiego”, w którym nakreślił wydarzenia i aspekty, jakie poprzedziły narodziny idei powołania tej uczelni. Natomiast dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński, kierownik Zakładu Edukacji Filozoficzno-Społecznej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, w wystąpieniu zatytułowanym „Józef Pieter w kontekście polskiej myśli filozoficznej i metodologicznej” przedstawił sylwetkę Profesora, koncentrując się na jego dorobku naukowym. Następny mówca, prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok, przypomniał zasługi prof. Pietera w utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego, a część wypowiedzi poświęcił wspomnieniom i swojej przyjaźni z Profesorem. Końcową, zamykającą część konferencji wypełniło wystąpienie Jacka Pietera, który w niezwykle ciepły i pełen szacunku sposób przedstawił postać „Józefa Pietera we wspomnieniach syna”.

Wszystkie wygłoszone wykłady w bardzo interesujący sposób i w różnych aspektach przypomniały sylwetkę Profesora, człowieka o wielkiej niezależności umysłu i charakteru, pomysłodawcę i wieloletniego orędownika powołania Uniwersytetu Śląskiego, naukowca, którego dorobek i dokonania warto i należy upamiętniać jako spuściznę dla następnych pokoleń. Przedsięwzięcie było jednocześnie żywą lekcją historii dziejów Uniwersytetu Śląskiego z okazji 50-lecia jego istnienia.

Gośćmi konferencji byli: Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna pan Aleksander Cierniak, Zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa pan Andrzej Bubnicki, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, rodzina, przyjaciele i znajomi Profesora, przedstawiciele Zarządu Głównego MZC, członkowie Macierzy i mieszkańcy Cieszyna.

W imieniu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia działającego od ponad 132 lat, serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w spotkaniu.

Tekst i foto: Marta Kawulok


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9