Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Wyjaśnienie odnośnie projektu nowego herbu Cieszyna

2018-08-29Dyskusja dotycząca herbu Miasta Cieszyna wydaje się dzielić mieszkańców, a żółty niekoronowany piastowski orzeł cieszyński z rozpostartymi skrzydłami wywołuje falę pytań – jak to tak bez korony? A jednak decyzją Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wielowiekową historię miasta i rolę jaką odgrywało ono na przestrzeni lat oddać można jedynie poprzez odwołanie się we współczesnym herbie miasta do najstarszej pieczęci miejskiej, pochodzącej z 1374 roku, która odwzorowana została przez heraldyka Alfreda Znamierowskiego.

9 kwietnia 2015 r. Komisja Statutowa Rady Miejskiej Cieszyna złożyła do Burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury wniosek, w którym stwierdziła iż załączniki do Statutu Miasta takie jak herb i sztandar Miasta, insygnium władzy miejskiej i pieczęć urzędowa Miasta Cieszyna nie są ujednolicone i nie wszystkie zostały wykonane w oparciu o obowiązujące zasady heraldyki. W związku z tym Komisja zawnioskowała o przeprowadzenie analizy oraz zaproponowanie ich właściwego wizerunku, zgodnego z zasadami heraldyki. Posiedzenie Komisji Statutowej z udziałem przedstawiciela Urzędu Miasta Cieszyna zaplanowano na dzień 7 maja 2015 r.

W spotkaniu uczestniczył również heraldyk Alfred Znamierowski, który na prośbę Komisji ocenił załączniki graficzne do Statutu Miasta: herb, sztandar, pieczęć Miasta, oraz insygnia władzy miejskiej. Opisał on obowiązujące zasady heraldyki i stwierdził, że w przypadku herbu Cieszyna należy wykonać nowe opracowanie graficzne herbu. Obecny pochodzi bowiem z okresu XIX w., czyli z czasów, kiedy jego zdaniem popełniono najwięcej błędów heraldycznych. Alfred Znamierowski wskazał wówczas, iż herb Cieszyna powinien nawiązywać do XVI wieku, a orzeł powinien mieć na głowie koronę heraldyczną. W heraldyce, jak podkreślał - nie występuje orzeł piastowski tylko orzeł Księstwa Cieszyńskiego. Obecny na spotkaniu z ramienia Urzędu Miejskiego Stanisław Kawecki poinformował zebranych, że w 2006 r. Miasto wystąpiło do Komisji Heraldycznej z prośbą o ocenę przedstawionych projektów, czyli obowiązującego dziś herbu Miasta. Mimo upływu wyznaczonego terminu (3 miesiące) Miasto nie otrzymało odpowiedzi, w związku z tym postanowiono uchwalić herb i sztandar Miasta. (Takim jakim jest on dotychczas).

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji, jednogłośnie tj. czterema głosami „za” wystąpiła do Burmistrza Miasta z wnioskiem o nadanie nowego herbu Cieszyna, zgodnego z zasadami heraldyki. 16 września 2015 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zgodnie z art. 2 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach przekazał do zaopiniowania Komisji Heraldycznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opracowanie graficzne herbu Miasta Cieszyna, opracowanie kolorystyki flagi Miasta Cieszyna, opracowanie flagi stolikowej Miasta Cieszyna, banneru oraz projekt pieczęci wraz z uzasadnieniem znaków Miasta Cieszyna. Projekty znaków zostały wykonane przez Firmę Znamierowska Beata Maria Instytut Heroldyczno-Weksylologiczny, z siedzibą w Górkach Wielkich. 3 marca 2017 r. tj. po blisko 1,5 roku Komisja Heraldyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym herbu, flag, banneru i pieczęci Miasta Cieszyna przyznała, iż przesłany 16 września 2015 r. projekt herbu jest zgodny z zasadami heraldyki i osadzony w lokalnej historii, jednak równie ważne jest ideowe przesłanie, jakie stoi za wyborem konkretnego przedstawienia z ikonografii, tak obszernej w przypadku Miasta Cieszyna. Zdaniem Komisji Heraldycznej MSWiA wielowiekową historię miasta i rolę, jaką odgrywało ono w polskiej historii oddać można jedynie poprzez odwołanie się we współczesnym herbie Miasta do najstarszej pieczęci miejskiej, pochodzącej z 1374 r. Zgodnie z sugestiami Komisji Heraldycznej dotyczącymi odwołania herbu Cieszyna do najstarszej pieczęci miejskiej pochodzącej z 1374 roku został ponownie opracowany i zatwierdzony uchwałą, projekt herbu. Ostatecznie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 24 października 2017 r. poinformował, iż wniosek z dnia 5 czerwca (2017) w sprawie zaopiniowania projektów herbu, flag, banneru i pieczęci miasta Cieszyna został zaopiniowany pozytywnie. Konieczność zmiany Statutu Miasta, a co za tym idzie uregulowania kwestii dotyczących symboli Miasta Cieszyna wynika z nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). (nowelizacja zmieniła niektóre zapisy ustawy o samorządzie gminnym).

UM Cieszyn


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9