Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2019
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 2018 roku

2018-09-19Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z ustępem 9 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 1438) oraz § 3 uchwały nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4208), zarządzam:

§ 11. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie platformy internetowej – ankieta on-line.

2. Konsultacje społeczne dotyczą nadania przez Radę Miejską Cieszyna rondu na skrzyżowaniu ulic Bobreckiej i Feliksa Hajduka nazwy: Rondo Księstwa Cieszyńskiego, nowo wybudowanej wschodniej części ulicy Feliksa Hajduka imienia Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, oraz rondu na skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Wojciecha Korfantego i nowo wybudowanej ulicy nazwy: Rondo Niepodległości. Usytuowanie rond i ulicy przedstawione są na załączniku graficznym.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miasta Cieszyna.

4. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 października 2018 roku, a termin ich zakończenia na dzień 10 października 2018 roku.

§ 2Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

§ 3Zarządzenie umieszcza się na stronie internetowej miasta Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

§ 4Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

§ 5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Macura

Załącznik dostępny tutaj: zalacznik

Krótkie uzasadnienie proszę przesłać pocztą elektorniczną na adres; modgik@um.cieszyn.pl


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9