Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Miejska Inicjatywa Działania - zaproszenie na spotkanie 7 stycznia

2019-01-04

Miejska Inicjatywa Działania

Miasto Cieszyn uczestniczy w Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM), będącej jednym z projektów realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i dotyczy trzech obszarów tematycznych:
• mobilność miejska,
• rewitalizacja,
• jakość powietrza.
Cieszyn uczestniczy w grupie miast, które zajmują się tematyką mobilności miejskiej.

Każdy samorząd miejski uczestniczący w PIM ma za zadanie utworzyć własny dokument pod nazwą Miejska Inicjatywa Działań (MID) opisujący ścieżkę dojścia do rozwiązania problemów swojego miasta oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i zadań. Tworzenie MID jest oparte na współpracy samorządu miejskiego z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami, w ramach tzw. Lokalnego Partnerstwa (LP).
Kluczowym zagadnieniem w pracach nad MID dla Cieszyna jest komunikacja miejska, ale również inne zagadnienia z szeroko rozumianej mobilności miejskiej (np. transport kolejowy, transport zbiorowy powiatowy, parkingi, ścieżki rowerowe).
Spotkanie Lokalnego Partnerstwa odbyło się 17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ideą Partnerskiej Inicjatywy Miast oraz dyskutowali na temat problemów związanych z komunikacją w Cieszynie.
W dniu 7 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie Lokalnego Partnerstwa, podczas którego określone zostaną cele strategiczne i cele operacyjne MID. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o zadaniach, które należy zrealizować, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy.
Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu tych Mieszkańców Cieszyna, którzy byliby zainteresowani włączeniem się w prace Lokalnego Partnerstwa nad opracowaniem MID dla Cieszyna.

II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
Przemysław Major


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9