Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2019
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

fot. pixabay.com/pl

fot. pixabay.com/pl

Nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów

2019-03-07

Ogłoszony został nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.

Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Śląskiego. Rada reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkają i działają na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Szczegółowe informacje zawarto w ogłoszeniu o naborze.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie ds. Seniorów w terminie do 15 marca 2019 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub składając go osobiście w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego II piętro pok. 215, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30, z dopiskiem na kopercie „Śląska Rada ds. Seniorów” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data i godzina wpływu do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/730 68 96 lub drogą mailową – zapytania proszę kierować na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Więcej informacji.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9