Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2019
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zmiana przepisów z zakresu gospodarki odpadami

2019-03-12

Starosta Cieszyński informuje, iż w dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592).

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym nakłada na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zawierającego:

- maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

- największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

- całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

- proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.).

Do w/w wniosku należy dołączyć:

- operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 w/w ustawy o odpadach;

- postanowienie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;

- zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Termin złożenia w/w wniosku o zmianę posiadanej decyzji upływa w dniu 5 września 2019r.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w/w wniosku w terminie do dnia 5 września 2019r. zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9