Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Ocena jakości wody za rok 2018 - przydatna do spożycia

2019-04-08Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie poinformował o obszarowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wnioski?

Po przeanalizowaniu wszystkich badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. PPIS w Cieszynie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczonej przez nadzorowane wodociągi mieszkańcom Miasta Cieszyna. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w ciągu całego 2018 r. jak również w latach poprzednich nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Cieszyn zaopatrywany jest w wodę do spożycia przez 2 wodociągi publiczne, z czego wodociąg Pogórze oparty jest na wodzie podziemnej (ujęcie wody na terenie obszaru wiejskiego Miasta i Gminy Skoczów), natomiast wodociąg Nova Ves oparty jest na wodzie powierzchniowej (ujęcie wody w Republice Czeskiej). Na teren Cieszyna, wodę przeznaczoną do spożycia dostarcza jeden przedsiębiorca wodociągowy tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.

W 2018 r. podobnie jak w roku ubiegłym około 99% mieszkańców miasta korzystało z wody pochodzącej z wodociągów będących pod stałą kontrolą zarówno Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i przedsiębiorcy wodociągowego. Badania jakości wody prowadzone były regularnie przez cały rok zarówno przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jak i przedsiębiorcę wodociągowego, w 10 punktach monitoringowych zlokalizowanych u odbiorców wody. Realizując monitoring parametrów grupy A, parametrów grupy B oraz bieżący nadzór sanitarny pobrano łącznie 101 próbek wody: w tym 100 do badań mikrobiologicznych (16 w ramach urzędowej kontroli PPIS i 84 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego) i 101 do badań fizykochemicznych (17 w ramach urzędowej kontroli PPIS i 84 w ramach kontroli wewnętrznej). Pod względem mikrobiologicznym nie kwestionowano żadnej próbki.

Ze 101 pobranych próbek wody do badań fizykochemicznych kwestionowano 12 próbek, lecz wszystkie były związane z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej. Próbki kwestionowano z uwagi na podwyższoną barwę wody. Przedsiębiorca wodociągowy, w celu zapewnienia odbiorcom, wody o właściwej jakości przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci. Kolejne badania próbek wody pobranych w punktach, w których kwestionowano jakość wody ze względu na barwę, nie potwierdziły ww. nieprawidłowości.

W wodzie wodociągowej na terenie Cieszyna stwierdzone były podobnie jak w latach ubiegłych, niskie wartości magnezu. W związku z powyższym w dalszym ciągu celowym jest stosowanie przez mieszkańców żywności bogatej lub wzbogaconej w przyswajalny magnez.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl