Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo¶ci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po¶więcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po¶więcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Eurocity – nowe rozwiązania dla efektywnej współpracy miast przygranicznych

2019-04-09Eurocity – nowe rozwiązania dla efektywnej współpracy miast przygranicznych.

1 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu: „Český Těsin /Cieszyn INEurope” dofinansowanego ze środków programu INTERREG VA Czechy-Polska. W projekcie biorą udział miasta: Český Těsin i Cieszyn oraz współtworzące Euroregion Śląsk Cieszyński: Regionální sdruľení územní spolupráce Těąínského Slezska i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Tematem spotkania były możliwe rozwiązania organizacyjne i techniczne sprzyjające zacieśnianiu współpracy transgranicznej miast: Cieszyn i Český Těsin. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań dotyczących współpracy transgranicznej w ramach innowacyjnego modelu euro-city, które prowadzone były w międzynarodowym zespole stworzonym przesz kadrę naukową cieszyńskiego Wydziału Akademii WSB oraz hiszpańskiego Uniwersytetu w Extremadurze.

Wspólne badania są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało Akademii WSB fundusze na działalność Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną przy wydziale zamiejscowym uczelni w Cieszynie.

Badacze polscy i hiszpańscy wspólnie analizowali możliwości przeniesienia dobrych praktyk z hiszpańsko-portugalskich euro-city do współpracy czesko-polskiej. Akademię WSB reprezentowali: dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Łukasz Wróblewski i dr Rui Alexandre Castanho, zaś uniwersytet w Extremadurze – dr Jose Manuel Naranjo Gomez. Na ten temat powstał również artykuł naukowy: Castanho, Rui Alexandre, José Manuel Naranjo Gómez, and Joanna Kurowska-Pysz. "How to Reach the Eurocities? A Retrospective Review of the Evolution Dynamics of Urban Planning and Management on the Iberian Peninsula Territories”, który został opubliowany w renomowanym czasopiśmie naukowym Sustainability w 2019 r. Wyniki prowadzonych wspólnie badań, a przed wszystkim możliwości zastosowania rozwiązań wzorowanych na hiszpańsko-portugalskich euro-city zostaną wykorzystane przy tworzeniu strategii współpracy transgranicznej obu miast: Cieszyn i Český Těsin.

Eurocity


Projekt Český Těsin/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096


Urz±d Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl