Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2019 roku

2019-04-15Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz 506), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017, poz. 4208), w celu przeprowadzenia społecznej diagnozy oraz pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań tzw. uchwały krajobrazowej zainicjowanej uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIV/322/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zarządzam:

§1

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie:

a) informacji na stronie internetowej projektu uchwały z broszurą informacyjną,

b) dialogu społecznego – spotkanie otwarte oraz spotkanie warsztatowe,

c) dialogu społecznego – indywidualne spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami, mieszkańcami i właścicielami nieruchomości,

d) zbieranie wniosków przez: biuro podawcze UM Cieszyna, adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, adres e-mail: krajobraz.cieszy@gmail.com oraz formularz online na stronie internetowej projektu.

2. Konsultacje społeczne dotyczą obszaru Gminy Cieszyn.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

a) mieszkańcy Gminy Cieszyn,

b) właściciele, użytkownicy i najemcy nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cieszyn,

c) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Cieszyn,

4. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 23 kwietnia 2019 r., a termin ich zakończenia na dzień 21 maja 2019 r., przy następującym sposobie realizacji:

a) publikacja na stronie internetowej 23 kwietnia 2019 r.,

b) przeprowadzenie dialogu społecznego w terminie 06-10 maja 2019 r.,

c) zbieranie wniosków w terminie 07-21 maja 2019 r.

§2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl