Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na InstagramBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Modernizacji Muzeum Drukarstwa ciąg dalszy

2019-04-19Trwają prace związane z modernizacją Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Adaptacja dla potrzeb placówki całego budynku przy ul. Głębokiej 50 jest możliwa dzięki pozyskanym środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

Muzeum
Do tej pory wykonano koncepcję modernizacji i wyłoniono wykonawcę. Modernizacja realizowana jest metodą „zaprojektuj – wybuduj”. W chwili obecnej kończą się prace projektowe i uzgodnienia natury formalno-prawnej. Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia prac budowlanych jest zabezpieczenie majątku muzeum. A majątek, czyli eksponaty, są nie dość, że cenne, to jeszcze bardzo ciężkie.

Do produkcji książek w starych drukarniach używano bowiem ołowianych czcionek, których na wyposażeniu muzeum są tysiące. Jedna metalowa szafka z literami waży prawie 700 kg, a szafek było ponad 20. Do tego niezwykle ciężkie, wielkogabarytowe maszyny drukarskie i mnóstwo innego osprzętu, urządzeń i mebli. Potrzebna była mobilizacja sił ludzkich i środków technicznych. Do aktywnej pomocy włączyli się pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg, Zakładu Gospodarki Komunalnej, który udostępnił ciężarówkę z dźwigiem, Energetyki Cieszyńskiej, która także z życzliwością oddała magazyny na przechowanie eksponatów, urzędnicy Urzędu Miejskiego oraz sami gospodarze muzeum – członkowie Stowarzyszenia Muzeum Drukarstwa. Przeprowadzka trwała tydzień. Pusty lokal czeka teraz na rozpoczęcie remontu. Wyprowadzka nie oznacza jednak zaniechania działalności. Część eksponatów i wyposażenia udało się umieścić w niewynajętym dotąd pomieszczeniu w budynku Dworca Cieszyn. W tym niezwykłym miejscu odbywają się już regularne zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup. Obecność muzeum na Dworcu jest okazją do jego promocji oraz zachętą do odwiedzenia go już po remoncie, gdy uzyska nowy blask, a przede wszystkim - dodatkową przestrzeń.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9