Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok

2019-06-06


SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA CIESZYNA!

W dniu 30 maja 2019 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna „Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok”. Stanowi on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie – w Sali Sesyjnej – II piętro (rozpoczęcie sesji o godzinie 16:00). W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Cieszyna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 roku (środa) w Biurze Rady Miejskiej Cieszyna (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, II piętro, pokój nr 203) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Cieszyn zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna w zakładce „Raport o stanie Gminy Cieszyn”, można go również otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela StaszkiewiczLink do Raportu o Stanie Gminy Cieszyn


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9