Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

„Pomniki przyrody Cieszyna” – promocja nowej publikacji

2019-06-27


26 czerwca w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie promujące wydanie książki „Pomniki przyrody Cieszyna”, której wydawcą jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Autorami tekstu zaś są: Aleksander Dorda, Marek Fiedor, Stanisław Kawecki.

- Pomniki przyrody są nieodłącznym elementem naszego miasta, ze względu na jego zabytkowy charakter. W związku z tym, staramy się o nie dbać i chronić je przed niszczeniem. Na pewno jeszcze wiele w tym zakresie moglibyśmy zrobić i wiele przed nami, ale myślę, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować jeszcze wiele wspaniałych przedsięwzięć – mówiła podczas spotkania Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Pomniki przyrody to mocno zakorzeniona w świadomości społecznej i jednocześnie najbardziej rozpowszechniona forma ochrony przyrody w naszym kraju. - Nie inaczej wygląda to przez pryzmat Gminy Cieszyn, na terenie której według stanu na koniec 2018 r. znajduje się 47 pomników przyrody, zarówno pojedynczych drzew jak i grup drzew. Łącznie tą formą ochrony przyrody objętych jest 100 cieszyńskich drzew, należących do 25 różnych gatunków. Nigdy dotąd nie było tak kompleksowego opracowania, które obejmowałoby szczegółowy i uaktualniony opis – podkreślał Stanisław Kawecki, współautor wydania.

Warto zaznaczyć, że obecna książka jest trzecią publikacją nawiązującą do miejskiego bogactwa ekosystemu Cieszyna.

Pierwsza z nich „Ptaki Cieszyna” jest obszerną prezentacją ptaków, które zarówno odbywają lęgi na terenie Cieszyna, jak również przebywają na tym obszarze jedynie okresowo lub przelotem.

„Niniejsza książka jest zarówno zestawieniem informacji o charakterze naukowym, które pozwolą na porównanie ornitologicznych obserwacji zebranych w przyszłych latach ze stanem cieszyńskiej awifauny pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, jak również publikacją o charakterze popularnym, pełniącą funkcje edukacyjne i poznawcze. Książka ta w założeniu ma więc charakter popularyzatorski i jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych ornitologią, jak również przyrodą miasta Cieszyna. Stanowi tym samym istotną pozycję w szeregu dotychczas wydanych z inicjatywy władz samorządowych Cieszyna publikacji poświęconych środowisku przyrodniczemu miasta” – czytamy w treści.

Druga z publikacji książkowych nosi tytuł „Grzyby Cieszyna” i stanowi książkowe podsumowanie kilkuletniego okresu poszukiwań, obserwacji i dokumentowania grzybowego bogactwa i różnorodności gatunkowej, z jaką można się spotkać na terenie Gminy Cieszyn.

- Grzyby o zapachu kiszonych ogórków, ropy naftowej, anyżu, rzodkiewki, ryb, a nawet odchodów lub padliny – to tylko niektóre z propozycji wonnych doznań, jakie oferują grzyby rosnące w cieszyńskich lasach i na łąkach. Spotkać tu można okazy wydzielające „krople potu”, „ociekające mlekiem”, „krwawiące” po zranieniu, bądź też po przecięciu wyglądające niczym… kawał krwistego mięsa lub wątroby. Jakby tego było mało, wśród cieszyńskich grzybów są gatunki, które w specyficznych warunkach potrafią świecić, a także takie, które wystrzeliwując swoje zarodniki, w ciągu jednej milionowej części sekundy rozpędzają je do prędkości 25 m/s, co jest absolutnym rekordem w świecie żywych organizmów! Jeśli dołożymy do tego całą paletę kolorów różnych gatunków, a w szczególności wielobarwne niczym tropikalne papugi owocniki grzybów z rodzaju wilgotnica, to łatwiej zrozumiemy, co tak naprawdę znaczy termin bioróżnorodność i dlaczego grzyby stanowią odrębne i specyficzne królestwo w świecie przyrody. Niewielka lesistość, postępująca urbanizacja i duża antropopresja obejmująca cały obszar Cieszyna pozwalały przypuszczać, że lokalna mykobiota nie będzie prezentować się szczególnie imponująco. Niemniej ponad 400 stwierdzonych gatunków grzybów, w tym wiele nie notowanych dotąd w województwie śląskim, a nawet w skali całej Polski, pozwala z satysfakcją spojrzeć na czas spędzony w terenie, jak również przy mikroskopie i nad klawiaturą komputera” – czytamy w kolejnej publikacji.

Najnowsza - trzecia z publikacji „Pomniki przyrody Cieszyna” stanowi książkowe podsumowanie wiedzy o cieszyńskich pomnikach przyrody. Książka istotny nacisk kładzie na aspekt historyczny, prezentując wiekowe drzewa będące żywymi świadkami przemian urbanistycznych, historycznych i społecznych, jakie następują w przestrzeni miejskiej, stąd na łamach publikacji Czytelnik odnajdzie nie tylko podstawowe dane dotyczące lokalizacji i rozmiarów poszczególnych drzew pomnikowych wraz z ich aktualną dokumentacją fotograficzną, ale również szereg informacji, map i zdjęć o charakterze historycznym.

Wydanie książki dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl