Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Modernizacja oświetlenia publicznego – etap I

2019-06-28


Trwa pierwszy etap modernizacji oświetlenia publicznego na terenie miasta Cieszyn. Wymiana opraw sodowych na LED, w wielu miejscach przebudowa systemu oświetlenia ulicznego przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ale także da wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

- Prognoza mówi o oszczędności kosztów związanych z oświetleniem w wysokości ok. 385 000 zł w skali roku, a także o zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 613 ton rocznie - mówi Wiesław Sosin, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, koordynujący program modernizacji oświetlenia.

Problemem, który stał się przyczyną do wnioskowania o dofinansowanie jest nadmiernie zużycie energii elektrycznej. Obecnie w mieście zainstalowane są zarówno oprawy tradycyjne jak i energooszczędne. Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp sodowych można uzyskać do 50% oszczędności, dla lamp typu LED nawet do 80% oszczędności).

- Celem projektu jest wykorzystanie efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu, co bezpośrednio wynika z celu 10, zapisanego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna, a także: zapewnienie możliwości sterowania natężeniem światła, zwiększenie żywotności opraw, poprawa jakości transportu i przemieszczania się po zmroku, popularyzacja energooszczędnego oświetlenia wśród mieszkańców, zmniejszenie liczby występków, kradzieży i innych nielegalnych czynów – mówi Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna.

Główne założenia etapu 1 modernizacji oświetlenia:

1. Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego

a) wymiana 1977 szt. opraw sodowych na LED

b) wymiana 1440 szt wysięgników wraz z osprzętem (IZK lub BZO, zaciski, przewody wysięgnikowe i słupowe)

c) wymiana 37 szt. sodowych źródeł światła na moduły LED

d) wymiana 240 szt. słupów ze względu na bardzo zły stan techniczny

e) wymiana 37 szt. uszkodzonych fundamentów

f) przystosowanie 65 szt. punktów sterowania oświetleniem (PZ) do instalacji „inteligentnego” systemu sterowania i monitoringu

g) montaż w przygotowanych punktach sterowania 65 szt. sterowników oświetlenia wraz z kartami GSM

h) montaż 2216 szt. sterowników

2. Budowa nowych odcinków oświetlenia (41 szt. opraw) (posadowienie słupów + fundamenty + wysięgniki + oprawy + osprzęt) w miejscach wskazanych:

a) ul. Katowicka (od Stawowej do Filasiewicza) - 11 szt.

b) ul. Ptasia 3 szt.

c) ul. Bucewicza (od Hażlaskiej do Szymanowskiego) - 2 szt.

d) skrzyżowanie Frysztacka/ Hażlaska - 1 szt. słup (3 oprawy)

e) Stary Targ 1 szt.

f) Plac Wolności (skrzyżowanie z Wyższą Bramą) - 2 szt.

g) skrzyżowanie Bobrecka / Sarkandra - 3 szt. słupy (5 szt. opraw)

h) ul. Korfantego (od Kochanowskiego do Madeckiego) - 2 szt.

i) ul. Bielska (od Ustrońskiej) - 2 szt.

j) ul. Niemcewicza - 10 szt.

3. Uzupełnienie opraw na istniejących słupach (256 szt. opraw) (wysięgniki + oprawy + osprzęt) w miejscach wskazanych

4. Doświetlenie przejść dla pieszych (posadowienie słupów + fundamenty + wysięgniki + oprawy + osprzęt):

a) Frysztacka / Gołębia (obw. 566)

b) Frysztacka / Łukowa (obw. 566)

c) Liburnia (Castorama) (obw. 567)

d) Katowicka (ok. Filasiewicza) (obw. 570)

e) Błogocka schronisko (obw. 578)

f) Hallera / Tysiąclecia (obw. 582)

g) Hallera / Kossak Szatkowskiej (obw. 582)

h) Górna / Hallera (obw. 583)

i) Hallera / Górna (obw. 583)

j) Bielska / Szybińskiego 1 (obw. 586)

k) Bielska (obw. 589)

l) Bielska (Krasna) (obw. 591)

m) Stawowa / Cegielniana (obw. 592)

n) Stawowa / Działkowa (obw. 592)

o) Londzina (obw. 595)

p) Katowicka cmentarz (obw. 603)

q) Katowicka / Motelowa (obw. 626)

r) Bielska (przy Staszica) (obw. 627)

5. Wymiana 48 210 m linki Al (nieizolowanej)

na izolowaną linkę 2 x 25 mm2 AsXSn (wraz z osprzętem).

6. Wyniesienie 27 szt. punktów Zapalania poza stacje trafo.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Cieszyn a Zarządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 6 853 558,46 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 576 695,90 zł.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl