Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

2019-06-28


Gmina Cieszyn, mając na względzie kompleksową politykę nasadzeń oraz lokalny ekosystem, wielokrotnie uzupełniała istniejące zadrzewienia, pomimo iż obowiązek ten nie został podyktowany bezpośrednio przepisami prawa – zapewnia Beata Sobik z Miejskiego Zarządu Dróg, sprawująca nadzór nad zielenią miejską.

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień została określona w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W myśl art. 83b ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nasadzenia zastępcze stanowią kompensację przyrodniczą w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, aczkolwiek, zgodnie z art. 86 u.o.p. ustawodawca wyłączył np. naliczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów, w tym między innymi drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Prawo nakłada obowiązek ważenia interesu publicznego, uwzględniając przede wszystkim interes społeczny, ale również interes obywateli. W celu spełnienia powyższych postulatów, na terenie Gminy Cieszyn podejmowane są kluczowe działania dla kreowania przestrzeni publicznej, w tym między innymi corocznie wykonane są nasadzenia drzew oraz krzewów na terenach zieleni miejskiej (parkach, skwerach, zieleńcach, zieleni przydrożnej), przede wszystkim z uwagi na konieczność zastąpienia drzew i krzewów usuniętych (z różnych przyczyn: obumarcie, zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia), ale również, jak wskazano powyżej, w ramach uzupełniania istniejących zadrzewień –wyjaśnia Beata Sobik i dodaje: - Ponadto wdrożono praktykę nasadzeń drzew i krzewów na nowo zagospodarowywanych terenach (w roku 2018: rejon dworca kolejowego i węzła przesiadkowego; nowy odcinek ul. Hajduka; skrzyżowanie ulic: Bielskiej, Korfantego i Hajduka).

Jak obrazują dane z roku 2018 r. tereny zielone stanowią ponad 7% powierzchni naszego miasta (a w tym: lasy, zieleń ogólnodostępna tj. parki oraz zieleńce).


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl