Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Cieszy nas mała przedsiębiorczość

2019-07-22


Gmina Cieszyn we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz firmą EGO realizuje projekt „Cieszy nas mała przedsiębiorczość”.

Władze miasta, zdając sobie sprawę z faktu, iż historyczna starówka w Cieszynie wymaga rewitalizacji, a przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące mądrego wsparcia, szuka instrumentów dzięki którym możliwe będzie rozwiązanie przynajmniej części z nurtujących tę część miasta problemów. Stąd też podjęto decyzję o aplikowaniu w pilotażowym konkursie „gov_LAB” umożliwiającym pozyskanie wsparcia dla zaproponowanych we wniosku rozwiązań, co w konsekwencji zakończyło się sukcesem i Cieszyn znalazł się wśród 6 podmiotów z całego kraju, które takie wsparcie otrzymały.Celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom działającym w historycznej części miasta stałego wsparcia Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek. Wsparcie ma dotyczyć ułatwiania funkcjonowania w centrum miasta małych sklepów, zakładów usługowych i rzemieślniczych czy organizacji pozarządowych. Potrzeby tych podmiotów nie są w pełni w mieście rozpoznane, Urząd Miejski nie ma posiada pełnej informacji w jaki sposób, poza wsparciem finansowym w postaci ulg czynszowych wspierać już funkcjonujące rodzinne firmy z tradycjami oraz nowe innowacyjne przedsiębiorstwa, które mogą wzbogacać kapitał społeczny i atrakcyjność turystyczną miasta.

Urząd Miejski potrzebuje takich efektów, a także wskazówek jak zapewnić właściwą obsługę przedsiębiorców w obrębie urzędu i jednostek miejskich. Znajomość potrzeb przedsiębiorców będzie także stanowiła wkład w politykę rewitalizacji miasta oraz prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla cieszyńskiej starówki. Władze miasta i urzędnicy mają świadomość, że tego typu dokumenty i decyzje powinny być wypracowane drogą partycypacji, stąd planowane w ramach projektu są warsztaty i wywiady dla pracowników urzędu oraz samych przedsiębiorców.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB”.

Tekst i foto: Zespół Projektowy


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl