Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na InstagramBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

IX sesja Rady Miejskiej Cieszyna VIII kadencji

2019-07-22


Rada Miejska Cieszyna udzieliła Pani Burmistrz Wotum zaufania oraz Absolutorium

27 czerwca br. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Cieszyna. Podczas sesji, radnym przedstawiono informację na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz propozycji kulturalnych i sportowych dla mieszkańców i turystów. Zaprezentowany został również Raport o stanie Gminy Cieszyn. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim (a więc w tym przypadku działalności niespełna 11 miesięcy poprzedniego Pana Burmistrza i ponad 1 miesiąca obecnej Pani Burmistrz). Dokument został przygotowany bardzo rzetelnie, a w szczególności obejmował:

- Ogólną charakterystykę gminy Cieszyn,

- Informacje finansowe,

- Informację o stanie mienia komunalnego,

- Informację o realizacji polityk, programów i strategii,

- Realizację uchwał Rady Miejskiej Cieszyna,

- Inne istotne działania Burmistrza Miasta Cieszyna,

- Konkursy, nagrody i wyróżnienia,

- Część analityczną.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania,
2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2018 rok,
3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna (po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz jednogłośnego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium)
4.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk,
5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej,
6.odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 31/75, obr. 21 w Cieszynie przy ul. Czytelni Ludowej,
7.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony (nieruchomość przy ul. Kościuszki 3),
8.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 138/3, obr. 43 ul. Ratuszowa),
9.wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w budynku Głęboka 13 w Cieszynie,
10. zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna,
11. nadania imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie,
12. zmiany uchwały nr VI/24/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie,
13. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok,
14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2031,
15. planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2019 roku,
16. planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku.
Składam serdeczne gratulacje Burmistrzom Cieszyna (poprzedniej i obecnej kadencji) oraz podziękowania pracownikom Urzędu Miasta, jednostek i spółek miejskich za pracę przy Raporcie o stanie Gminy Cieszyn za rok 2018 oraz gratuluję otrzymania Wotum Zaufania oraz Absolutorium za rok 2018.

Zachęcam do śledzenia obrad Rady Miejskiej Cieszyna na żywo. Nagrania z Sesji Rady Miejskiej dostępne są również pod adresem: Rada Miejska

Zapraszam do kontaktów z radnymi oraz na dyżury Prezydium Rady Miejskiej Cieszyna. Przewodniczący Rady Miejskiej – każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.30 – 16.30,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – każdy drugi poniedziałek miesiąca od 16.00 – 17.00, każdy trzeci poniedziałek miesiąca od 14.00 – 17.00.


Remigiusz Jankowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl