Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Krajobraz CIESZYn

2019-09-02


Popularnie mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Jednak powiedzenie to nie sprawdza się w otoczeniu przesyconym komunikatami marketingowymi. W przeładowanej reklamami przestrzeni przestajemy zwracać uwagę na ich treść. Nadmiar reklam nas męczy i odbiera możliwość cieszenia się krajobrazem.

- Uchwała krajobrazowa dla Cieszyna jest narzędziem, które pozwoli zmienić ten stan rzeczy. Zastosowanie szyldów i reklam w oszczędnej i czytelnej formie, ich uporządkowanie w przestrzeni z dopasowaniem do kontekstu miejsca zdecydowanie wpłynie jakość otoczenia, w którym żyjemy a i w sposób zdecydowanie pozytywny wpłynie na siłę przekazu reklamy – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz miasta.

Proces kształtowania przepisów „uchwały krajobrazowej” trwa od stycznia 2018 roku. Pierwsza wersja proponowanych przepisów została zaprezentowana w kwietniu 2019 roku celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Następnie naniesiono zmiany do proponowanych przepisów wynikające z rozpatrzenia złożonych uwag.

Projekt uchwały został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywnie zaopiniowany przez kilka innych organów.

Kolejnym krokiem jest wyłożenie projektu uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu. Projekt uchwały udostępniony jest od dnia 23 sierpnia do 16 września w Ratuszu (pok. 216), na stronie BIP oraz na stronie urzędu miasta: www.um.cieszyn.pl, zakładka: uchwała krajobrazowa.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 30 września 2019 roku.

- Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w dniu 12 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Oranżerii Zamku Cieszyn oraz na konsultacje indywidualne w dniu 13 września 2019 r. w godz. 10.00-14.00 również w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Cieszyn – dodaje Burmistrz Miasta Cieszyna.

Przypominamy, że nowe prawo miejscowe będzie dotyczyć terenu całego miasta Cieszyna, również terenów prywatnych. Przewidziano czas dostosowania istniejących reklam i szyldów do nowych regulacji. Czas ten będzie krótszy dla reklam w zabytkowym centrum, gdzie w opinii mieszkańców zmiany są najbardziej pożądane.

Poniżej przypominamy główne zmiany wprowadzone do projektu uchwały po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wiosną br.:

- Gruntownie zmodyfikowane zostały okresy dostosowania istniejących reklam. Obecnie projekt zakłada 4 lata jako podstawowy okres dostosowania. Wyjątkiem od powyższej zasady jest krótszy termin dostosowania - 1 rok - dla szyldów i reklam na ogrodzeniach oraz dla reklam sytuowanych na terenie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych. Oprócz tego przewidziano dłuższe terminy dostosowania dla szyldów posiadających pozwolenie na budowę.

- Dokonano zmiany wielkości dopuszczalnych formatów szyldów i reklam – maksymalnie do 18m2 (zamiast 12m2).

- Wśród złożonych uwag wielokrotnie była podnoszona kwestia dopuszczalnej odległości reklam od skrzyżowania. Proponowany zakaz umieszczania reklam w odległości 40m od skrzyżowania oceniano jako zbyt restrykcyjny. Zdecydowano się zmniejszyć wartość do 30m. Dodatkowo dopuszczono umieszczanie przy skrzyżowaniach reklamy kierunkowej (w formie kierunkowskazu).

- Zagadnieniem, które silnie wybrzmiało na konsultacjach społecznych było umieszczanie reklam na budynkach. W tej kwestii opinie były bardzo zróżnicowane. Zdecydowano się utrzymać proponowany zakaz umieszczania reklam na budynkach. Jako kompromis zaproponowano dłuższy czas dostosowania – 4 lata.

- Istotnym elementem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konsultacjach była kwestia naklejek na szybach witryn. Pod wpływem przeprowadzonych rozmów oraz złożonych uwag dopuszczono formę inną niż ażurowa do 30% zasłonięcia witryny oraz 50% zasłonięcia w przypadku użycia formy ażurowej, przy czym na zabytkach dopuszcza się 30% zasłonięcia w formie ażurowej.

- Ponadto dokument będzie przewidywał możliwość umieszczania szyldów wolnostojących bliżej budynku od strony elewacji bez okien oraz możliwość umieszczania szyldów na ogrodzeniu w formie metaloplastyki. Zwiększono dopuszczalną liczbę szyldów powyżej poziomu parteru oraz dopuszczono szyldy w szkleniach okien w formie nalepek z folii imitującej szkło mrożone.

Pełny raport obejmujący zestawienie wszystkich uwag wraz z ich rozstrzygnięciem dostępny jest na stronie internetowej. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl, w zakładce uchwała krajobrazowa oraz na portalu facebook, profil: uchwala.krajobrazowa.cieszyn.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl