Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Remonty w placówkach oświatowych

2019-09-10


Wakacje to w szkołach i przedszkolach czas intensywnie wykorzystywany na prace remontowe oraz inwestycyjne. W placówkach oświatowych przygotowania do nowego roku szkolnego i zadań związanych z edukacją rozpoczęły się wraz z dzwonkiem ogłaszającym wakacje. Zawsze priorytetem w podejmowanych działaniach jest troska o komfortowe i bezpieczne miejsce nauki oraz zabawy dla przedszkolaków i uczniów.

Wymiana oświetlenia elektrycznego oraz wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, remont podłóg, wymiana części ogrodzenia terenu ogrodu, remont chodników – to tylko kilka z licznych prac remontowych, które w czasie wakacji odbywały się w cieszyńskich przedszkolach. Nie próżnowano również w szkołach podstawowych, które systematycznie od wielu lat zmieniają swój wizerunek. Mówimy tu zarówno o działaniach inwestycyjnych i remontowych, które czasami ograniczają się do kosmetycznych zabiegów poprawiających wizerunek między innymi wyglądu szkolnych korytarzy, stołówek i sal. Innym razem mają szerszy charakter i wymagają nakładu pokaźniejszych środków finansowych.

Warto pokrótce omówić te większe i mniejsze.
W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono remont korytarza na I piętrze w budynku A i malowanie dwóch sal lekcyjnych. Ponadto dokonano przeróbek instalacji elektrycznej na korytarzu, montażu lamp sufitowych, wymiany gniazdek i włączników elektrycznych, oraz wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i renowacji parkietu w salach lekcyjnych (nr 12 i 24). Koszty prac remontowych i przeglądów okresowych wyniósł 35.150 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęli naukę w odmalowanych salach, w których między innymi wymianie uległa część stolarki drzwiowej (koszt prac ok. 31.000 zł).

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zmierzyła się z pracami remontowymi i przeglądami, których koszt opiewał na łączną kwotę ok. 59.120 zł. Wśród wielu działań warto podkreślić adaptację pomieszczeń piwnicznych na szatnię dla uczniów klas starszych, remont instalacji gazowej w kuchni szkoły, remont kanalizacji - w tym wymienienie przyłącza zewnętrznego od strony magazynów żywności. To oczywiście jeszcze nie koniec prac, które miały na celu przygotować szklone mury na przyjęcie społeczności uczniowskiej. W SP nr 4 dokonano między innymi renowacji parkietu w pięciu salach lekcyjnych, postawiono ścianą działową w jednej z sal na parterze. W ten sposób utworzono salę lekcyjną i mniejszą salkę terapeutyczną do przeprowadzania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (koszty prac konserwacyjnych i remontowych to 29.110 zł).

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi wykorzystała wakacyjny czas między innymi na remont sali lekcyjnej nr 25, w tym naprawę stropu, wymianę instalacji elektrycznej i założenie nowych lamp oraz montaż dodatkowych punktów oświetlenia. Nie zabrakło również malowania ścian i sufitu, a także renowacji parkietu. Remontem objęty został również korytarz na II piętrze budynku (koszty ok. 86.500 zł).

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi na konserwację i prace remontowe przeznaczyła ok. 20.000 zł (malowanie: magazynu żywienia, kuchni, zmywalni i klatki schodowej). Z kolei Szkoła Podstawowa nr 7 zadbała o remont pomieszczenia na gabinet pielęgniarski, wymianę oświetlenia w klasach na energooszczędne, malowanie jadalni i świetlicy.

Warto również podkreślić, że niezależnie od prac modernizacyjno-remontowych w placówkach oświatowych prowadzone są również działania inwestycyjne. Należą do nich między innymi: realizacja termomodernizacji Przedszkola nr 1 w Cieszynie i przygotowanie dokumentacji przystosowania budynku szkolnego po Gimnazjum nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ponadto wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego (przeprowadzono ekspertyzę i inwentaryzację dachu i poddasza), budowa sali gimnastycznej w SP nr 6, (wyłoniono już wykonawcę projektu budowy sali gimnastycznej. Obecnie trwają prace analityczne nad przedłożonym projektem).

W okresie wakacji prowadzone były również, w zależności od potrzeb, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, w szczelności instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, dźwigów towarowych i osobowych, systemów monitoringu i wyposażenia, oraz pomiary natężenia światła itp.

- Cały czas priorytetem jest dla nas nie tylko jakość edukacji, ale także komfort miejsc, w których się ona odbywa i dlatego na bieżąco podejmujemy działania mające na celu podnoszenie standardu funkcjonowania naszych placówek oświatowych – informuje Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, przekazując w pierwszych dniach września na ręce wszystkich uczniów życzenia radości ze zdobywanej wiedzy, zaś na ręce nauczycieli - satysfakcji z wykonywanej pracy.

BSK

 

Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl