Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie powołana!

2019-09-26


W dniu 9 września Burmistrz Miasta Cieszyna - Gabriela Staszkiewicz powołała Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego na trzyletnią kadencję.

Kompetencje Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii oraz uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną.

W cieszyńskiej radzie działalności pożytku publicznego zasiadają zarówno pracownicy samorządowi, radni, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych. Taki skład gwarantuje prezentowanie stanowisk i poglądów partnerów oraz możliwość wypracowywania porozumienia, które uwzględnia racje wszystkich stron.W środę 18 września odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowym składzie. W trakcie posiedzenia wybrano przewodniczącą oraz sekretarza, a na posiedzeniu w dniu 25 września zastępcę przewodniczącej. Na przewodniczącą wybrano panią Katarzynę Wiśniowską, na zastępcę przewodniczącej panią Irenę Fluder- Kudzia, zaś sekretarzem została pani Maria Sobiecka. Adres do kontaktu z członkami GRDPP: Urząd Miejski, Rynek 1, pokój 103, tel. 4794221, grdpp@um.cieszyn.pl

fot. BSK


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl