Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Nierówna edukacja. Konferencja

2019-10-03


Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. w budynku Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bielskiej 62. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:00.

Trzydziestolecie przełomu, jaki dokonał się w Polsce w 1989 r., skłania do podsumowań i refleksji. Dotyczą one różnych obszarów życia polskiego społeczeństwa — edukacja jest jednym z nich. Organizatorzy chcą ukierunkować forum na nierówności w edukacji: nierówny dostęp do szkół, nierówne traktowanie w procesie edukacji, nierówne szanse realizacji zamierzeń. Instytucje edukacyjne są często miejscem, gdzie dochodzi do dyskryminacji, gnębienia, odbierania godności uczennicom i uczniom innym niż większość: biedniejszym, mniej sprawnym, mniej zdolnym, członkom mniejszości etnicznych, imigrantom, niewierzącym, osobom ze środowisk LGBT. Chcemy o tym rozmawiać.

Konferencja jest otwarta dla osób zajmujących się teorią, badaniami i praktyką. Uniwersytet zaprasza przedstawicieli nauk pedagogicznych, a także innych dyscyplin: socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, nauk prawnych oraz przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, także instytucji kształcenia specjalnego, przedszkoli i uniwersytetów trzeciego wieku. Jak mówią organizatorzy: „Ciekawi jesteśmy głosu kadry zarządzającej oświatą, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych.

Zapraszamy studentki i studentów, uczennice i uczniów, przedstawicieli środowisk rodzicielskich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o nierównościach związanych z edukacją. Naszym zamiarem jest, aby było to spotkanie ludzi, którym leży na sercu edukacja szeroko rozumiana, niezamykająca się w przestrzeni szkoły, ale uwzględniająca również instytucje kultury i sztuki, media publiczne. Interesują nas głosy na temat polityki edukacyjnej, tej aktualnej i tej pożądanej.”

Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł, obejmuje wyżywienie i materiały konferencyjne. Potwierdzeniem chęci udziału w konferencji będzie dostarczenie organizatorom zgłoszenia uczestnictwa do 20 października 2019 r. Więcej informacji na stronie internetowej KLIK


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl