Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Współpraca Cieszyna z miastami partnerskimi (2)

2019-10-14


źródło: 13 września 2019, nr 18 Wiadomości Ratuszowe


Podczas gdy powstawały inwestycje wokół Olzy realizowano również inne polsko-czeskie projekty. W 2008 roku mijała 90 rocznica utworzenia w Cieszynie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, która była zorganizowaną i niezależną polską władzą na ziemiach zamieszkanych przez Polaków jeszcze przed powstaniem pierwszego rządu polskiego. Obchody jubileuszu realizowano z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej; w ramach projektu urządzono uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1918 roku, koncerty, wystawy, lekcje historyczne, zarówno w Cieszynie jak i na Zaolziu. Wydano też różne materiały promocyjne, z których najważniejsza to publikacja książkowa pt. „Pierwsza Niepodległość” opisująca te wydarzenia (w PL i CZ wersji językowej).Inne projekty to to m.in. opracowanie Wspólnego studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, kiedy przeanalizowano dostępność komunikacyjną ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji przez Olzę po mostach Przyjaźni i Wolności czego skutkiem najbardziej widocznym było wprowadzenie obustronnego ruchu kołowego na Moście Wolności na Olzie, jeszcze w okresie realizacji projektu. Zrealizowane w 2012 i 2014 roku były projekty INFO TESSIN i INFO TESSIN II, podczas których powstały wspólne materiały promocyjne popularyzujące atrakcje turystyczne obu miast (ilustrowane mapy, przewodniki turystyczne po atrakcjach i szlakach spacerowych, film promocyjny). Ważnym projektem z punktu widzenia społecznego to powołanie w 2013 r. Transgranicznego Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez, które pomyślane było jako miejsce spotkań młodzieży polskiego i czeskiego pogranicza. Cykl polsko-czeskich warsztatów integracyjno-szkoleniowych zapewnił wolontariuszom przygotowanie do samodzielnego inscenizowania autorskich przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz pracy na rzecz innych organizatorów imprez, zwłaszcza transgranicznych. Wydano Podręcznik procedur przygotowania i realizacji imprez po polskiej i czeskiej stronie. Powstało też Stowarzyszenie, które po kilku latach działania, w tym roku niestety zawiesiło działalność. Działania usprawniające kooperację jednostek ochotniczych straży pożarnych z obu stron granicy w dziedzinach związanych z zagrożeniami pożarowymi i powodziowymi realizowano w 2014 r. w ramach projektu Strażacy bez granic. Przeprowadzono wspólne ćwiczenia taktyczno-bojowe, spotkania i uroczystości z okazji dnia strażaka. Zakupiono też nowoczesny sprzęt – 4 samochody ratowniczo-gaśnicze spełniające wymogi i standardy ratownictwa w Unii Europejskiej.

Realizowano też projekty analityczne, takie jak np. w 2018 r. Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, polegające na wspólnym stworzeniu transgranicznego dokumentu, w którym zdiagnozowano potrzeby kulturalne mieszkańców oraz przyjezdnych, w celu przygotowania dla nich odpowiedniej oferty. Oferta współtworzona miła być przez instytucje miejskie oraz inne instytucje publiczne, firmy, organizacje pozarządowe, artystów - amatorów, a nawet nieformalne grupy pasjonatów kultury. Wyniki przeprowadzonych badań oraz postulaty i rekomendacje są zawarte w dokumencie programowym.

W ramach projektu Strefa Działań Wspólnych działania nakierowane były na zacieśnianie współpracy transgranicznej na poziomie urzędów miejskich obu miast, komisji kultury, oświaty i sportu rad miejskich, a także przedstawicieli instytucji kultury i sportu. Wymieniano się doświadczeniami w tych dziedzinach, a następnie próbowano wypracować schematy działań promocyjnych, m.in. co miesiąc publikowano wspólne afisze i ulotki z informacjami o wydarzeniach kulturalnych i sportowych obu miast, co kontynuowane jest do dzisiaj. Jednak najpoważniejszym polsko-czeskim zamierzeniem strategicznym jest projekt ╚eskř TĕąÝn/Cieszyn INEurope czyli opracowanie wytycznych do dalszej współpracy transgranicznej, określenie wspólnych działań i projektów, których celem jest doprowadzenie do pogłębienia stopnia integracji obu naszych miast partnerskich przy bliskiej współpracy z partnerem regionalnym - Euroregionem Śląsk Cieszyński – TýąÝnskÚ Slezsko. Dokument obejmuje następujące tematy: planowanie przestrzenne, współpraca instytucjonalna i usługi publiczne, wymiana informacji, wspólna oferta i produkty turystyczne, współpraca w zakresie kulturowo-społecznym (w tym sportowym), wspólny marketing (w tym system identyfikacji wizualnej dla promowania wspólnych przedsięwzięć). Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu br. natomiast wczoraj Strategia współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński została przedstawiona radnym Rady Miejskiej Cieszyna i Rady Miejskiej Czeskiego Cieszyna.

Renata Karpińska

Ciąg dalszy w następnym numerze WR

 

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl