Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mi

2019-11-08


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.644.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), zaś tryb określony został w uchwale XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna. Za przeprowadzenie konsultacji był odpowiedzialny Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.644.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2019 roku. Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i trwały od dnia 7 października 2019 roku do dnia 17 października 2019 roku.

Przedmiot konsultacji, którym był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, został umieszczony w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”), na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”, a także udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Puncie Obsługi Klienta.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie wpłynął 1 wniosek dotyczący zmian projektu uchwały.

Cieszyn, 21 października 2019 roku


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl