Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Równiacha – Lajk na TAK!”
Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

Organizatorami konkursu są:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, społeczność pedagogów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG w Warszawie
Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski w Katowicach
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Cieszynie
Fundacja Paradygmat
Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek
Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

Celem konkursu jest:
• budowanie atmosfery pełnego zrozumienia i akceptacji dla równego traktowania wszystkich osób w procesie edukacji i w podmiotach edukacji,
• zwrócenie uwagi na występujące nierówności w zakresie dostępu do szkół, traktowania w szkołach, szans edukacji,
• przeciwdziałanie dyskryminacji uczennic i uczniów innych niż większość: biedniejszych, mniej sprawnych, ze specjalnymi potrzebami, ze środowisk wiejskich, należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, niewierzących, ze środowisk LGBT.
Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestników konkursu zgłasza placówka reprezentowana przez opiekuna, pod którego kierunkiem została przygotowana praca konkursowa.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• I kategoria – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na temat: Inni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?
• II kategoria – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat: „Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu i na stronie www.paradygmat.org

   

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl