Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

110 – lecie Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

2020-01-02


Historia powstania Oddziału PTTK

Co takiego wydarzyło się ponad 110 lat temu, że w Cieszynie powołano do życia polską organizację turystyczną? W 1887 r. zostało powołane niemieckie „Beskidenverain” z jego cieszyńskim Oddziałem. Schroniska należące do tej organizacji były bardzo nieprzychylne dla polskich turystów odwiedzających Beskidy.

Ruch turystyczny na terenach dawnej Polski doprowadził do powołania w latach 1876 – 1906 6 terenowych Oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego. Powołaniu przez turystów z Górnego Śląska Oddziału TT sprzeciwiły się władze pruskie. W tej sytuacji, staraniem 27 intelektualistów z Cieszyńskiego i Górnego Śląska przystąpiono do utworzenia nowej organizacji turystycznej. W dniu 6 marca 1910 roku odbyło się walne zgromadzenie konstytuujące Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” z siedzibą w Cieszynie. Należy wspomnieć, że w tamtym czasie na terenie Austrii była to jedyna organizacja z przymiotnikiem „polski” w nazwie.

W 1913 r. na Ropiczce, a w 1920 r. na Stożku, przystąpiono do budowy schroniska. Po odzyskaniu niepodległości, w 1921 roku PTT „Beskid” połączyło się z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, stając się jego Oddziałem pod nazwą „Beskid Śląski” w Cieszynie. W 1923 r. Oddział liczył 463, a końcem 1935 r. już 917 członków. Po zawierusze wojennej Oddział wznowił swoją działalność, aby w 1950 r. osiągnąć liczbę 321 członków. W tymże roku nastąpiło połączenie PTT z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, w wyniku czego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, w ramach którego do dnia dzisiejszego działa Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Wraz z rozwojem i popularyzacją turystyki rozwijał się również Oddział. W 1985 r. posiadał on 4126 członków zrzeszonych w 72 Kołach. Późniejszy regres w turystyce spowodowany zmianami ustrojowymi i własnościowymi doprowadził do zmniejszenia liczebności Oddziału do 434 członów (2008 r.). Po tym roku ilość członków Oddziału sukcesywnie rośnie, ale o tym opowiemy w następnym numerze.

Zbigniew Huczała


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl