Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały

2020-01-14


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, ogłoszone zostały na podstawie:

Zarządzenia Nr 0050.812.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9.12.2019 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm), zaś tryb określony został w Uchwale nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna.

Za przeprowadzenie konsultacji był odpowiedzialny Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.812.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku.

Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i trwały od dnia 30 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Przedmiot konsultacji, którym był projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, został umieszczony w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zakładce „Konsultacje społeczne”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Cieszyn, 13 stycznia 2020 roku.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl