Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

2020-02-03


„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje konkurs „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym, udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych, wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania: szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego, współzawodnictwo sportowe, organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Wnioski mogą składać: Polskie Związki Sportowe, zwane dalej „pzs”; Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”; stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Wysokość dotacji: budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z: udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł; udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł; organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 400.000,00 zł; udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia: 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego; 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: KLIK.
Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl