Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

fot. pixabay.com/pl

fot. pixabay.com/pl

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

2020-05-19


Szanowni Rodzice

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 20 do 25 maja 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach. Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania.” Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

a. Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163 – dla 3 latków,
b. Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. N. Bucewicza 25 – dla 3 i 4 latków,
c. Przedszkole nr 16 w Cieszynie, Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,


Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 25 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 8 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.


Ważne:


Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.


Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2020 r. w poszczególnych przedszkolach. Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.


W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.


Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą:


a. Przedszkole nr 7 w Cieszynie - cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129
b. Przedszkole nr 9 w Cieszynie - p9cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 935
c. Przedszkole nr 16 w Cieszynie - p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931.

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl