Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw

2020-05-21


Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020"

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć takich elementów jak: wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, zagadnienia dotyczące zbliżającej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej.

Rodzaj zadania publicznego

Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Organizacje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Spółdzielnie socjalne.
6. Szkoły wyższe.
7. Instytuty badawcze.
8. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty współpracy polsko-czeskiej realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. Projekty powinny odnosić się do jednego lub większej liczby następujących priorytetów:

1. Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).

2. Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

3. Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.

4. Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.

5. Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

W sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.

Ze środków programu nie można finansować inicjatyw polegających tylko i wyłącznie na:

– wyjazdach wakacyjnych i turystycznych;
– refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
– wypłacie stypendiów.

Termin składania ofert

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Więcej informacji


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl