Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Aglomeracja Beskidzka zachęca do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo Stowarzyszenia

2020-06-24

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku – Białej zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo Stowarzyszenia.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli instytucji kultury z terenu naszego subregionu.

Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną.

Projekt wraz z krótkim opisem znaczenia logo, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych (załącznik nr 3 do regulaminu), należy przesłać do 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) drogą elektroniczną na adres: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu, w tytule e-maila wpisując „Konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA”.

Więcej informacji: https://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/aktualnosc-12-6710-konkurs_na_projekt_graficzny_logo.html


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl