Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

2020-06-24

Ogłoszenie o naborze koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” (GOZ) W ramach naboru można uzyskać granty na realizację przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), tj. działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.

Operatorem programu jest Minister Klimatu. Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 13.136.400 zł.

Wysokość wsparcia: maks. 85%, min. 300 000 euro (1.313.640 zł) – maks. 1.000.000 euro (4.378.800 zł).

Wkład własny: min. 15%.

Czas trwania projektu: do 30.40.2024.

Termin składania wniosków: 22 lipca – 22 września 2020

Partner zagraniczny: TAK (posiadanie partnera z państw darczyńców zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).

Kto może złożyć wniosek ?

1. Podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne.
2. Organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Partnerem projektu może być:

– każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub
– każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze:

– zrównoważoną produkcją przemysłową,
– zrównoważoną konsumpcją,
– biogospodarką.

Cel: zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl