Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Raport z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Cieszyna

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.353.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Naczelnik Wydziału Finansowego.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2020 roku poz.3471).

Konsultacje trwały od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2020 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym w wymienionej wyżej uchwale na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwagi opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z ž 9 ust.4 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl