Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza do konkursu ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”

2020-11-20


Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza uczniów cieszyńskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”

Na czym polega zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego prawidłową segregację odpadów komunalnych powstających w naszych domach, który zachęci mieszkańców Cieszyna do właściwego segregowania odpadów komunalnych lub powtórnego ich wykorzystania.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• Celem konkursu jest szerzenie wiedzy ekologicznej oraz promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Cieszyna.
• Praca konkursowa może być zrealizowana przy użyciu dowolnego sprzętu np. kamera, telefon itp.
• Maksymalny czas trwania filmu to jedna minuta.
• Dopuszczalna jest każda forma np. film, teledysk, animacja, reportaż itp.
• Film powinien zapisany być w formacie MOV, AVI lub MP4.
• Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
• Filmy konkursowe zostaną wykorzystane w kampanii edukacyjnej, dedykowanej mieszkańcom Cieszyna. W jaki sposób należy dostarczyć pracę konkursową do Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Pracę konkursową tj. film wraz z odręcznie podpisanym oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego należy:

• przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mailowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie: konkursodpady@um.cieszyn.pl, bądź z wykorzystaniem narzędzi / stron umożliwiających przesyłanie dużych plików, w tytule wiadomości należy wpisać ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać, a następnie zeskanować bądź utrwalić za pomocą innej dostępnej techniki. Przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną jest sposobem najbardziej preferowanym przez Urząd,

• wysłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, na kopercie dodatkowo należy zamieścić dopisek ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Film powinien zostać nagrany na zewnętrzy nośnik pamięci np. płyta CD, pendrive, a oświadczenie wydrukowane i odręcznie podpisane,

• złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 (parter) w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Film powinien zostać nagrany na zewnętrzy nośnik pamięci np. płyta CD, pendrive, a oświadczenie wydrukowane i odręcznie podpisane.

W jakim terminie należy złożyć pracę konkursową:

Pracę konkursową należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2020 r. do godziny 14.30.

Kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs i wyłonieni zwycięscy:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane jest na dzień 30 grudnia 2020 r.

Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Jednak Organizator i komisja konkursowa zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem: www.um.cieszyn.pl/smieci. Rodzice / opiekunowie prawni Laureatów konkursu zostaną telefonicznie bądź e-mailowo poinformowani o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, nr tel. 33 4794 275.
Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl