Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Stypendia w kulturze!

2021-01-05


Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r. - do pobrania ze strony internetowej

www.um.cieszyn. pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury i Promocji Miasta” - „Stypendia w kulturze”.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 stycznia 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w ratuszu w cieszyńskim Urzędzie Miejskim, drogą pocztową bądź za pośrednictwem platform elektronicznych (eUrząd,ePUAP, SEKAP, itp.). W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data jego wpływu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. Tel. 33 4794 340, 33 4794 332 lub e-mail. kultura@um.cieszyn.pl

Wydział Kultury i Promocji Miasta


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl