Polski English Deutch France Czech
Cieszyn na facebook Cieszyn na nk Cieszyn na youtube Cieszyn na google plus

Newsletter

System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo¶ci Ratuszowych

Miejski System SMS-owy

Ankieta

Czy zapisałeś/aś się na Miejski System SMS-owy?

Portal regionalne centrum krwiodawstwa

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2014
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
czeski Cieszyn - oficjalny serwis Wczytaj mapę
Interaktiwna mapa Cieszyn-Český Těsín

MAPA: Wydawnictwo CBS
www.malovanemapy.cz

Statystyki

Odpady

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014 będzie prowadzona w ramach dwuetapowego naboru elektronicznego.

I Etap: 4 marca do 14 marca 2013r. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola mogą wyrazić wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola w roku przyszłym, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na liście w danym przedszkolu. 

II Etap:  18 marca do 4 kwietnia 2013r.. Rodzice dzieci nieuczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, wprowadzają dane swoich dzieci do systemu, za pośrednictwem strony internetowej lub składają stosowny formularz w przedszkolu. W dniu 4 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi zakończenie wprowadzania zgłoszeń rodziców.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

  • rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego i tam wyrażają wolę kontynuacji z usług przedszkola lub składają podania zgodnie z terminami ww. etapów,
  • kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 - Integracyjnego.
Po 4 kwietnia żadne zgłoszenie w naborze głównym nie będzie rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci nastąpi 17 kwietnia 2013r. o godz. 9.00. na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych przedszkolach. Rekrutacja uzupełniająca (o ile będą wolne miejsca) rozpocznie się 9 maja i trwać będzie na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Ważne: Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, na podstawie spełnienia kryteriów zawartych w formularzu zgłoszenia. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 9 maja na poniższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach. Zasady  rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 będą  dostępne w Internecie - na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać w każdym przedszkolu publicznym oraz w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Ratuszowa  1   tel.  33 4794 336.


Urz±d Miejski w Cieszynie, Zespół ds. Informacji promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9