Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na NK
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na Facebook Wiadomości Ratuszowe TV   

      Cieszyn na Instagram


Budzet Obywatelski

Newsletter

Zespół Obsługi Inwestora

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami
Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Ankieta

Czy zapisałeś/aś się na Miejski System SMS-owy?

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2016
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Strona poświęcona niskiej emisji

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2013/2014 będzie prowadzona w ramach dwuetapowego naboru elektronicznego.

I Etap: 4 marca do 14 marca 2013r. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola mogą wyrazić wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola w roku przyszłym, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na liście w danym przedszkolu. 

II Etap:  18 marca do 4 kwietnia 2013r.. Rodzice dzieci nieuczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, wprowadzają dane swoich dzieci do systemu, za pośrednictwem strony internetowej lub składają stosowny formularz w przedszkolu. W dniu 4 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi zakończenie wprowadzania zgłoszeń rodziców.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

  • rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego i tam wyrażają wolę kontynuacji z usług przedszkola lub składają podania zgodnie z terminami ww. etapów,
  • kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 - Integracyjnego.
Po 4 kwietnia żadne zgłoszenie w naborze głównym nie będzie rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci nastąpi 17 kwietnia 2013r. o godz. 9.00. na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych przedszkolach. Rekrutacja uzupełniająca (o ile będą wolne miejsca) rozpocznie się 9 maja i trwać będzie na bieżąco do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Ważne: Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, na podstawie spełnienia kryteriów zawartych w formularzu zgłoszenia. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 9 maja na poniższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach. Zasady  rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 będą  dostępne w Internecie - na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać w każdym przedszkolu publicznym oraz w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Ratuszowa  1   tel.  33 4794 336.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9