Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Newsletter

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami
Targi Pracy
Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2018
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Rozporządzenie Nr 2 dot. PTASIEJ GRYPY!

2017-03-20

Cieszyn 7 marca 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE Nr 2/HPAI/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie:
- art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 4 i pkt 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.); - § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007 r. Nr 239, poz. 1752); Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie zarządza, co następuje:
§1
Uzupełnia się treść rozporządzenia Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, dodając po §5, §5a w następującym brzmieniu:
„§5a
1. Środki określone dla obszaru zapowietrzonego określonego w Rozporządzeniu Nr l/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze obowiązują do 8 marca 2017 r.
2. Na obszarze zapowietrzonym określonym w Rozporządzeniu Nr l/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze stosuje się środki określone w § 3 tego rozporządzenia - jak dla obszaru zagrożonego.”
§2
Pozostała treść zmienianego rozporządzenia zostaje bez zmian.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich miejscowości objętych obszarem zagrożonym.
§4
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9