Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na NK
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na Facebook Wiadomości Ratuszowe TV   

      Cieszyn na Instagram


Budzet Obywatelski

Newsletter

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami
Targi Pracy
Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2018
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2017-04-18

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się od 19 kwietnia br. od 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 4 maja br. do godz. 15.00.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie tj.:

- rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola nr 4 w Cieszynie i tam składają podania do 4 maja br.

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie odpowiednio komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola nr 4 w Cieszynie.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 19 kwietnia 2017 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie
https://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
lub
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Cieszyna, na rok 2017/2018, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować następnie podpisać i dostarczyć do Przedszkola wskazanego jako pierwsze we wniosku. Po 4 maja 2017 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne na stronie
www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
i w poszczególnych przedszkolnych. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym tj. czy wniosek wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 22 maja br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9