Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Newsletter

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami
Targi Pracy
Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym

2017-04-28   Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna jest dostępny do wglądu w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r.

Oprócz wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej, Projekt jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2017r. w postaci:
- papierowej przesłanej na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (parter) – wykorzystując formularz,
- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres gmcieszyn@sekap.pl z wykorzystaniem formularza lub za pomocą formularza elektronicznego.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych są:
a) spotkanie konsultacyjne z wszystkimi zainteresowanymi, które odbędzie się w dniu 17 maja br. o godz. 17:00 w siedzibie Domu Narodowym COK w Cieszynie, Rynek 12, I piętro, sala widowiskowa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), II piętro, Sala Sesyjna,
Uwaga: W czasie spotkania konsultacyjnego zaplanowano m.in.:

- wysłuchanie publiczne wszystkich zainteresowanych osób, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w tej formie partycypacji społecznej, wysyłając swoje zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej na adres gmcieszyn@sekap.pl lub zgłaszając to osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku (w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i/lub adres poczty elektronicznej, temat wystąpienia); czas wystąpienia - do 3 minut,

- przedstawienie roboczej wersji koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, jaką tworzy teren ul. Ludwika Kluckiego wraz z elewacją przylegających do niej budynków, schodów i innych elementów najbliższego otoczenia, dotyczącej propozycji kierunków wykorzystania przestrzeni publicznej m.in. do działań artystycznych i społecznych.

b) przekazanie projektu Programu do zaopiniowania przez grupy przedstawicielskie: Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, Cieszyńską Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską oraz Klub Przedsiębiorcy,

c) zbieranie uwag ustnych podczas spotkania konsultacyjnego oraz w okresie do 29 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

GPR Cieszyn.pdf
Formularz konsultacji.doc


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9