Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Mapa obiektu przeznaczonego na lokal gastronomiczny

Mapa obiektu przeznaczonego na lokal gastronomiczny

Zaproszenie do złożenia ofert wstępnych

2017-05-31

Cieszyn, 24 maja 2017 roku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA:

• opisu potrzeb i wymagań,

• ofert wstępnych (w celu rozeznania rynku),

dotyczących najmu pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie lokalu gastronomicznego

 

Numer sprawy: SRM-III.7240.14.2017


      Burmistrz Miasta Cieszyn wraz ze Starostą Powiatu Cieszyńskiego realizuje inwestycję pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”', której celem jest zintegrowanie i usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie miasta i powiatu oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w realizowanych podróżach indywidualnych.


      Przedmiotem zadania jest przebudowa i remont zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego, wyburzenie budynku parterowego i zastąpienie go nowym obiektem, w którym zlokalizowane będą wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych – skumulowane w jednym kompleksie. Zadanie zostanie ukończone końcem 2017 r.


      Jedną z funkcji nowego obiektu będzie umożliwienie pasażerom oczekującym na odjazd pociągu lub autobusu skorzystania z oferty lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w starej części dworca PKP (wejście z peronu i nowego holu) – dokładne usytuowanie lokalu w budynku zostało przedstawione na rysunku nr 1 (w załączeniu), na którym pomieszczenia przeznaczone na lokal gastronomiczny zostały zaznaczone kolorem żółtym.

 

Zgodnie z projektem architektonicznym lokal ten będzie się składał z:

  • sali konsumpcyjnej – 32,2 m2,
  • bufetu – 9,6 m2,
  • przygotowalni – 7,4 m2,
  • magazynu bufetu – 10,1 m2,
  • pomieszczenia socjalnego – 8,2 m2,
  • WC pracowników – 3,5 m2,
  • korytarzyka – 6,1 m2.

 

      W drugiej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na najem tego lokalu. Z uwagi na charakter działalności planowanej w tym lokalu i złożoność techniczną z tym związaną, przekazanie lokalu najemcy zostaje poprzedzone niniejszym rozeznaniem rynku (konsultacjami) w celu pozyskania informacji o technicznych, organizacyjnych, finansowych i formalnych oczekiwaniach podmiotów chętnych do prowadzenia wskazanej działalności w tym obiekcie. Pozyskane informacje posłużą do przygotowania opisu przedmiotu postępowania przetargowego na najem oraz określenia warunków umowy.


      Wobec powyższego zapraszamy do składania wstępnych ofert na prowadzenie lokalu gastronomicznego w budynku zintegrowanego węzła przesiadkowego. Obok wstępnej oferty cenowej oczekiwane są także wszelkie uwagi, wnioski i zapytania, jak też informacje z wymaganiami i konkretnymi potrzebami podmiotów zajmujących się tego typu działalnością. Poznanie specyfiki tej działalności pozwoli na dostosowanie obiektu, jeszcze na etapie jego budowy i adaptacji do indywidualnych wymagań potencjalnego najemcy.


      Oferty / zapytania / wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy rdg@um.cieszyn.pl – do dnia 9 czerwca 2017 r. Pismo przewodnie powinno zostać oznaczone numerem sprawy SRM-III.7240.14.2017. W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta jest możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu.

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Cieszynie


Logotyp Programu


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9