Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami
Targi Pracy
Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych

Imprezy nadchodzące

Maj 2018
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Nabór do projektu "Aktywny powiat cieszyński..."

2017-06-06

 

NABÓR DO PROJEKTU

 

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

 

Miasto Cieszyn w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz gminami powiatu cieszyńskiego realizuje Projekt pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu z ramienia miasta Cieszyn jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Cieszyna:

 

  • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy (prace społecznie użyteczne).

 

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracja społeczno-zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Proponowane formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
  • szkolenia miękkie,
  • kursy i/lub szkolenia zawodowe,
  • usługi edukacyjne i zdrowotne,
  • realizacja Programu Aktywizacja i Integracja – w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

 

Aktualnie trwa nabór do III grupy projektowej, w ramach której realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja (w tym prace społecznie użyteczne). Zakończenie realizacji Projektu przypada na 31 grudnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie. Osoby do kontaktu: Katarzyna Źlik: 33 - 4794 934; Agnieszka Kołeczko: 33 - 4794 926.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9