Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2018
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Cieszyn rozpoczyna realizację unijnego projektu geodezyjnego

25 lipca 2017 roku w Bielsku-Białej została zawarta umowa pomiędzy miastem Cieszynem a konsorcjum firm w składzie: GEORES Sp. z o.o., z Rzeszowa i PROGEO Katowice z Katowic na wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach miasta, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- To kolejny, ogromny krok na drodze do pełnej profesjonalizacji oferty dostępu danych mających swoje zastosowanie m.in. w procesach inwestycyjnych i wykonawczych – komentuje Aleksander Cierniak Z-ca BMC.

Cyfryzacja i przyjazne interfejsy

Projekt jest kolejnym krokiem w stronę spełniania oczekiwań społeczeństwa informacyjnego. Odbiorcy e-usług będą mogli korzystać z systemu informatycznego niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii – warunkiem będzie jedynie posiadanie dostępu do internetu. Interfejsy mają być tworzone w sposób intuicyjny i przyjazny. Głównymi grupami odbiorców danych geodezyjnych są przedsiębiorcy, architekci i projektanci, kancelarie prawne, jednostki oświaty oraz organy administracji i sądy wieczysto-księgowe. Ale skorzystają tak naprawdę wszyscy, ponieważ w ramach projektu planowana jest również cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego do nich dostępu.Modernizacja i digitalizacja

W ramach realizowanego w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego projektu w planach jest m.in. budowa baz danych – w tym aktualizacja i dostosowanie istniejących danych i informacji zgromadzonych w pzgik – w celu utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000. Oprócz tego zostaną zmodernizowane, zaktualizowane i dostosowane istniejące dane i informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Analogiczne prace zostaną wykonane w stosunku do szczegółowej osnowy geodezyjnej. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona digitalizacja i modernizacja, a także zostaną stworzone metadane dla dokumentów zgromadzonych w miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zostanie pozyskana ortofotomapa i zdjęcia lotnicze ukośne. Aby dostosować dokumentację geodezyjną i kartograficzną systemów teleinformatycznych przeznaczonych do prowadzenia pzgik do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zapewniających wymianę i udostępnianie danych, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie.Miasto Cieszyn zawarło umowę współpracując w porozumieniu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: miastem Bielsko-Biała, powiatem bielskim, powiatem cieszyńskim, powiatem żywieckim, gminą Czechowice-Dziedzice i województwem śląskim w sprawie współpracy w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9