Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

„Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”

Gmina Cieszyn wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Education, Talent, Culture z Czeskiego Cieszyna, do końca sierpnia 2018 roku realizuje projekt „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těąínské Slezsko oraz budżetu państwa.

W dniu 3 sierpnia br. podpisana została umowa z Głównym Wykonawcą w projekcie, którym zostało Konsorcjum: Kreatus sp. z o.o. z Bielska - Białej i Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej.

Projekt zakłada wspólne stworzenie transgranicznego dokumentu, który powstanie jako wynik międzysektorowej współpracy Gminy Cieszyn i organizacji pozarządowej EducationTalentCulture z Czeskiego Cieszyna. Ich nieformalna dotąd współpraca przeniesiona zostanie dzięki projektowi na wyższy poziom i stworzy dalsze perspektywy współpracy partnerów oraz innych zainteresowanych Programem podmiotów ze sfery kultury.

Projekt stara się rozwiązać problem niedostatecznego opisu stanu kultury i kierunków jej rozwoju, który wynika z braku naukowej diagnozy potrzeb kulturalnych oraz zasobów kultury (środowisk kulturotwórczych), co ogranicza możliwości poszczególnych podmiotów w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miast oraz osób odwiedzających. Oba miasta w ciągu wielu lat partnerskiego działania wypracowały sobie wiele form współpracy instytucjonalnej w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Zaznaczyć należy jednak, że współpraca pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi nie wyczerpuje pełnych możliwości, szczególnie w aspekcie transgranicznym.

Celem nadrzędnym projektu jest pogłębienie współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze kultury, która przyczyni się do rozwoju wspólnego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Cieszyn - Czeski Cieszyn. Stworzenie rzetelnych podstaw o charakterze strategicznym da w perspektywie czasowej możliwość wspierania nowych, wspólnych projektów społeczno-kulturalnych.

Wszystkie zainteresowane projektem osoby chcące włączyć się w jego realizację zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Kultury, gdzie uzyskają Państwo informację co do dalszych działań, które prowadzone będą przez Partnerów Projektu oraz Głównego Wykonawcę. Kontakt: kultura@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794340/332. Równocześnie pragniemy nadmienić, że projekt zakłada spotkania otwarte dla mieszkańców, o których będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej oraz Wiadomości Ratuszowych.

Cz,Pl Cz,Pl


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9