Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Ochrona przyrody »

Użytki ekologiczne

Wejście do dawnego kamieniołomu w Boguszowicach

Wejście do dawnego kamieniołomu w Boguszowicach

A. Dorda
ŁĄKI NA KOPCACH
Położony jest w Boguszowicach, na prawym zboczu doliny rzeki Olzy o wystawie południowo – zachodniej i przylega do południowej granicy rezerwatu „Kopce”. Obejmuje tereny łąk, zarośli i niewielkich lasów śródpolnych o łącznej powierzchni 14,51 ha (w tym ok. 3,6 ha stanowią lasy).
Na obszarze użytku odnotowano występowanie blisko 70 gatunków roślin naczyniowych uznanych za rzadkie w skali kraju lub regionu (m.in. cieszynianka wiosenna), wśród nich 14 to gatunki podlegające ochronie prawnej – dziewięćsił bezłodygowy, centuria pospolita, goryczka krzyżowa, skrzyp olbrzymi, kruszczyk szerokolistny, pierwiosnka wyniosła, pierwiosnka lekarska, kopytnik pospolity, wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, bluszcz, kruszyna, orlik pospolity, wyżlina ciernista.
Pośród zbiorowisk roślinnych na uwagę zasługuje szczególnie zbiorowisko murawy kserotermicznej z szeregiem interesujących gatunków roślin ciepłolubnych. Na obszarze użytku występują różnej wielkości zarośla tworzone głównie przez głogi, śliwę tarninę, klon polny i kalinę koralową oraz niewielkie lasy grądowe. Teren ten od lat 70–tych użytkowany jest jako tor motokrosowy, dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie się na tym obszarze zbiorowisk nieleśnych.
Warto także zwrócić uwagę na bogatą faunę tego terenu, występują tu m.in. gatunki podlegające ochronie: ślimak winniczek, motyl paź królowej oraz płazy: salamandra, traszka zwyczajna, kumaka górska, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna. Szczególnie bogata jest fauna jednej z grup chrząszczy – ryjkowców (113 gatunków). Warto także odnotować występowanie rzadkiego gatunku pająka objętego ochroną – tygrzyka paskowanego.

ŁĘG NAD PUŃCÓWKĄ
Obejmuje teren tzw. terasy zalewowej i przylega do rezerwatu „Lasek Miejski nad Puńcówką”. Jest to obszar o pow. ponad 1 ha, położony w zakolu Puńcówki, na wysokości zalewu kajakowego na Młynówce.
Praktycznie cały obszar użytku porasta młodnik, tworzony przez olsze szare w wieku około 30 lat. Pojedynczo na tym terenie rosną także wierzby i klony jesionolistne. W runie dominują: pokrzywa, świerząbek orzęsiony i przytulia czepna. Ponadto na terenie terasy występują: uczep trójlistkowy, knieć błotna (kaczeniec), lepiężnik różowy, piżmaczek wiosenny, bodziszek żałobny, kielisznik zaroślowy oraz rdest ostrokończysty.
Teren ten był dawniej wykorzystywany jako zjazd skoczni narciarskiej, znajdującej się w Lasku Miejskim na zboczu skarpy od strony ul. Błogockiej. Skocznia ta przestała istnieć w latach 60–tych. Terasa została obsadzona drzewami i stała się terenem, na którym przebiega proces naturalnej sukcesji – następuje samorzutne tworzenie się zbiorowiska lasu łęgowego, typowego dla miejsc wilgotnych, rosnącego wzdłuż rzek i potoków.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9