Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Ochrona przyrody »

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Góra Zamkowa - w tle Wieża Ostatecznej Obrony

Góra Zamkowa - w tle Wieża Ostatecznej Obrony

Bluszcz pospolity - owoce

Bluszcz pospolity - owoce

A. Dorda
BLUSZCZE NA GÓRZE ZAMKOWEJ
      Obejmuje obszar południowo – zachodniego stoku Góry Zamkowej, od strony Olzy. Powierzchnia zespołu wynosi 0,4 ha. Zespół został utworzony dla ochrony bogatego stanowiska bluszczu pospolitego z licznymi okazami kwitnącymi. Dawniej teren ten był pozbawiony roślinności i dopiero w drugiej połowie XIX wieku został zagospodarowany jako fragment o charakterze parkowym, ze ścieżkami spacerowymi, nasadzeniami drzew itp. Do dziś można jeszcze odnaleźć ślady i zarysy dawnych ścieżek i wspierających je murków oporowych. Praktycznie cały stok porasta robinia biała (tzw. akacja) oraz klon pospolity i polny, a także krzewy - przede wszystkim bez czarny i podrost wspomnianych gatunków drzew. Najcenniejszym elementem tego terenu jest dominujący miejscami w runie bluszcz pospolity (gatunek podlegający ochronie). Na ok. 40 drzewach występują kwitnące okazy bluszczu. Największa zmierzona średnica pędu bluszczu wynosiła 12 cm, jeden z pędów miał średnicę ok. 8 cm, a kilka 4 – 5 cm. Do atrakcji należy zaliczyć również występowanie w runie pojedynczych okazów obrazków alpejskich. Największym zagrożeniem dla całego zadrzewienia jest niestabilne podłoże o niewielkiej miąższości warstwy gleby; korzenie drzew nie mogą w wystarczający sposób rozwinąć się i bardzo często pod wpływem opadów śniegu lub silnych wiatrów dochodzi do przewrócenia się całych drzew.

LASEK MIEJSKI W BŁOGOCICACH
      Ochroną objęty został las rosnący na fragmencie skarpy doliny Olzy o pow. 4,1075 ha. Obszar tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego łączy dwa rezerwaty: „Lasek Miejski nad Olzą” oraz „Velke Doly” położony w granicach Trzyńca i Czeskiego Cieszyna na terenie Republiki Czeskiej, co powinno umożliwić właściwą ochronę dużego kompleksu leśnego z rosnącą w runie cieszynianką wiosenną oraz gatunkami objętymi ochroną: obrazkami alpejskimi, kopytnikiem pospolitym, przylaszczką postpolitą , kaliną koralową pierwiosnką wyniosłą, przytulią wonną, buławnikiem mieczolistnym.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9