Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Listopad 2018
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze »

Stan Środowiska

• Odpady

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy odnoszą się do odpadów komunalnych, przez które należy rozumieć (...) odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

• Gleby

W I połowie lat 90 na terenie Cieszyna przeprowadzono kilkakrotne badania zawartości metali ciężkich w glebie i w materiale roślinnym. Badania te obejmowały tereny położone przy głównych trasach komunikacyjnych, obszary wybranych ogródków działkowych, tereny upraw rolnych i użytków zielonych.

• Powietrze

Powietrze atmosferyczne jest jednym z elementów środowiska, w którym przebiegają najważniejsze procesy życiowe organizmów żywych, między innymi procesy asymilacji i oddychania, a także procesy utleniania (spalania).

• Woda

Woda pitna i woda do celów przemysłowych dla Cieszyna czerpana jest z ujęcia w Pogórzu (gmina Skoczów). Ujęcie to zostało wybudowane w 1936 r i jest zlokalizowane w widłach Wisły i Brenmcy. Obecnie eksploatowane są 24 studnie kopane i wiercone, o głębokości 6-13 m. Ze studni tych czerpana jest woda podziemna, infiltrująca z Wisły i Brennicy.

• Hałas

Komunikacja drogowa (ruch samochodowy) jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu. Szacuje się, że obecnie około 1 /3 mieszkańców Polski narażona jest na ponadnormatywny hałas. Dawne woj. bielskie było zaliczane do województw o szczególnie dużym stopniu narażenia uciążliwościami ponadnormatywnego hałasu.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9