Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2019
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Stan Środowiska »

Woda

Źródło

                 Woda pitna i woda do celów przemysłowych dla Cieszyna czerpana jest z ujęcia w Pogórzu (gmina Skoczów). Ujęcie to zostało wybudowane w 1936 r i jest zlokalizowane w widłach Wisły i Brenmcy. Obecnie eksploatowane są 24 studnie kopane i wiercone, o głębokości 6-13 m. Ze studni tych czerpana jest woda podziemna, infiltrująca z Wisły i Brennicy. Maksymalna wydajność ujęcia w Pogórzu wynosi 750 m3 wody na godzinę, czyli l8.000 m3 na dobę. Z ujęcia tego korzystają również niektóre gminy położone wzdłuż magistrali wodociągowej Pogórze - Cieszyn. Administratorem ujęcia są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Zużycie

                 Na terenie miasta funkcjonuje sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 211 km, do której podłączonych jest szacunkowo 96% mieszkań (gospodarstw domowych). Bardzo wyraźna jest tendencja malejącego zużycia wody do celów bytowych i przemysłowych.
                 W czasie okresowych braków wody dla Cieszyna do sieci wodociągowej dostarczana jest woda z terenu Republiki Czeskiej w ilości ok. 1.000 m3/d oraz z ujęcia wody na zbiorniku Wisła Czarne, również w ilości ok. 1.000 m3/d. Możliwe jest także pokrycie deficytu wody z ujęć na terenie gminy Hażlach.

Jakość

                 Woda czerpana ze studni w Pogórzu jest w sposób naturalny filtrowana przez złoża żwirowe znajdujące się w podłożu. Przed „podaniem" do sieci woda jest dezynfekowana przy pomocy dwóch chloratorów mechanicznych do wody dodawany jest podchloryn sodu, mający za zadanie unieszkodliwienie bakterii, mogących znajdować się w czerpanej ze studni wodzie. Jakość wody pod względem sanitarnym jest na bieżąco kontrolowana przez Powiatową Stacje Sanitamo-Epidemiologiczną w Cieszynie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym wodę bada się na samym ujęciu, następnie przed podaniem do sieci oraz na tzw. końcówkach sieci (na obszarze miasta). Jakość wody dostarczanej do Cieszyna jest dobra i tylko sporadycznie stwierdza się przekroczenia norm w niektórych parametrach, co jednak nie ma istotniejszego wpływu na walory smakowe i zdrowotne wody.

                 Odrębnego omówienia wymaga kwestia obecności w wodzie pitnej w Cieszynie dwutlenku węgla (CO2) i jego ewentualnego wpływu na zdrowie mieszkańców. CO2 występuje prawie we wszystkich wodach naturalnych, pochodzi z atmosfery, z procesów geochemicznych lub rozkładu szczątków roślin i zwierząt. Obecność CO2 w wodach powierzchniowych świadczy o ich zanieczyszczeniu, natomiast w wodach podziemnych - nie ma większego znaczenie z punktu widzenia higieny sanitarnej. CO2 w wodzie pitnej nie jest bezpośrednio szkodliwy dla człowieka, a jego obecność może podnosić walory smakowe i orzeźwiające wody. Natomiast w pewnych warunkach, CO2 może mieć pośredni wpływ na zdrowie człowieka oraz duże negatywne znaczenie gospodarcze. Forma CO2 zwana „korozyjną" lub „agresywną" ma zdolność rozpuszczania metali, betonu i innych materiałów. Jeżeli taki proces zachodzi w rurach wodociągowych, do wody pitnej dostają się większe ilość metali szkodliwych dla zdrowia ludzi. W wodach czerpanych z ujęcia w Pogórzu stwierdza się występowanie „agresywnego" CO2 w ilościach charakterystycznych dla wód terenów podgórskich. Dla CO2 w wodzie pitnej nie wyznaczono norm dopuszczalnych: bardzo trudno obecnie określić, czy ilości dwutlenku węgla w wodzie pitnej są szkodliwe, a jeśli tak, to w jakim stopniu. W 2003 r. planuje się uruchomienie na ujęciu w Pogórzu układu filtrującego, który przyczyni się do redukcji CO2.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9